Hva vi tror på

Som kristne tror vi på å lære alt vi kan om Jesus. Den største lykke i livet kommer ved å følge Frelseren. Du vil føle hans kjærlighet til deg når du søker å forstå hans liv og læresetninger.

Få et gratis eksemplar av Mormons bok
Bestill nå

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Ja! Absolutt. “Mormon” er jo bare et kallenavn. Vi er medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Vi tror følgelig at Jesus Kristus er Guds Sønn, verdens Frelser og han elsker oss alle mer enn vi kan forestille oss. Betyr det at vi har akkurat de samme trosoppfatningene som enhver annen kristen kirke? Nei. Men vi betrakter oss selv absolutt som Jesu Kristi hengivne tilhengere.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke velger å ikke drikke øl fordi vi tror på en inspirert helseregel som oppfordrer oss til å ta vare på kroppen vår. Det meste av det er vanlig sunn fornuft. Ingen ulovlige rusmidler. Ingen alkohol. Ingen tobakk. Og dessuten ingen kaffe eller te. Vi vet ikke nøyaktig hvorfor, men vi tror at instruksjonene kom fra Gud, så vi prøver å holde oss borte fra disse stoffene.

Ja. Det gjør vi virkelig. Den er Guds ord, hellig skrift og må leses for å kunne leve lykkelig. Sammen med Bibelen finner vi også inspirasjon i andre bøker med hellig skrift som er unike for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. De virker alle sammen for å lære oss viktige sannheter om Jesus Kristus.

Det kommer an på. Templer er bare åpne for medlemmer av Kirken som har arbeidet for å forberede seg til å få mest mulig ut av sin tempelopplevelse. Men når templer nettopp er oppført, og ved andre spesielle anledninger, holdes det åpent hus for allmenheten slik at de kan få en omvisning i bygget. Mange templer har også besøkssentre og tempelplasser som er åpne for alle.

Den hellige treenighet er det uttrykket mange kristne religioner bruker for å beskrive Gud Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd. Siste dagers hellige tror sterkt på alle tre, men vi tror ikke at de tre er den samme personen. Vi tror at de er ett i hensikt. Deres hensikt er å hjelpe oss å oppnå sann glede, i dette i livet og i det kommende (som vi også tror på).