Kom nærmere Gud

Gud finnes virkelig. Han kjenner deg og er glad i deg. Du kan utvikle et nærmere forhold til ham ved tro, bønn og å lese i Skriftene. Den hellige ånd vil hjelpe deg når du prøver å bli bedre kjent med Gud.

Oppdag Guds hensikt for deg
Møt misjonærer

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Vi er alle barn av vår himmelske Fader, og som en snill og kjærlig Fader, følger han med deg. Han kjenner deg – dine utfordringer, dine seire, dine sterke sider og ditt utrolige potensial. Og med denne kunnskapen er han glad i deg. Ingenting betyr mer for ham enn din glede. Det er derfor han vil at du skal bli kjent med ham.

Lykke er et valg. Vi kan velge å være lykkelige selv om ting går galt. Vi må huske at Gud elsker oss og at “alle ting samvirker til det gode” (Romerne 8:28). Vi er her for å vokse ved hjelp av utfordringer, men vi er også her for å finne lykke underveis. Vi kan velge lykke ved ikke å sammenligne oss med andre, være takknemlige for det vi har, omgi oss med positive mennesker, tjene andre og anerkjenne Guds hånd i vårt liv. Mormons bok forteller oss at “mennesket er til for å kunne ha glede” (2 Nephi 2:25).

Det er mange forskjellige måter å be på. Vi kan be alene eller som familie. Vi kan holde bønn ved måltider, før sengetid, når vi våkner om morgenen, eller når som helst, egentlig. Det viktigste er at vi tar oss tid til oppriktig å uttrykke vår takknemlighet til Gud og be ham om hjelp.

I tillegg til bønn kan meditasjon hjelpe oss å fokusere på Gud og hjelpe oss å føle Ånden. I den forstand er meditasjon en form for bønn.

Det er et vanskelig spørsmål. Alt begynner med de små tingene. Det første er å ha et ønske om å forandre seg og ha håp om at det er mulig. Du kan klare det med Guds hjelp. Mormons bok forteller oss at “ved små og enkle ting vil store ting skje” (Alma 37:6).

Velg noen små ting du kan jobbe med. Dette kan være åndelige mål som å be, lese i Skriftene eller gå i kirken. Du kan også sette deg mål for å overvinne dårlige vaner eller synder. Jesus betalte prisen for alle våre feil, synder og sorger fordi ingen av oss er fullkomne. Hvis du ikke vet hva du trenger å forandre, kan du prøve å spørre Gud. Du kan også møte misjonærer som kan hjelpe deg å vite mer om hva Gud ønsker for deg.

Det er i orden å være lei seg. Du kan være lei deg og likevel ha tro på at Gud elsker deg og at alt vil ordne seg til slutt.

Ikke vær redd for å snakke med noen om følelsene dine, for eksempel en sorgterapeut, et familiemedlem, en betrodd venn eller en religiøs leder. La dem trøste deg, selv om de ikke fullt ut kan forstå hva du gjennomgår.

Du kan også finne fred i Jesu Kristi evangelium. Gud er der, og han bryr seg om deg og er oppmerksom på deg. Jesus påtok seg all lidelse så han kunne vite hvordan han kunne hjelpe deg å overvinne din. Du kan være sammen med dine nærmeste igjen etter døden. Disse læresetningene tar ikke bort all smerten, men de kan gi håp og forståelse.

“Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort” (Johannes’ åpenbaring 21:4).