Du kan få tilgivelse på grunn av Jesus Kristus

På grunn av Jesu offer for oss er vi i stand til å tilgi og bli tilgitt.

Jesus ga oss tilgivelsens gave

Mens Jesus Kristus levde på jorden, underviste han andre, utførte mirakler og spredte sitt evangelium. Den siste uken av sitt liv utførte han det største mirakel av alle da han led for våre synder og la ned sitt liv.

Han påtok seg verdens synder og led for hver og en av oss. I Getsemane følte Jesus vekten av enhver synd og smerte for hver person som noensinne har levd, og blødde fra hver pore. Han ble forrådt, arrestert og korsfestet. Dette var et offer bare han kunne gjøre, og han gjorde det villig fordi han elsker oss.

Hvordan påvirker Jesu offer mitt liv?

Vi begår alle feil vi ikke kan rette opp, og opplever tap som vi ikke kan få tilbake og smerte og skuffelse som vi ikke kan takle alene. På grunn av Kristi offer trenger vi ikke det.

Han hjelper meg å tilgi

Jesus befaler oss å tilgi dem som har krenket oss. Det kan være svært vanskelig å tilgi andre som har såret eller fornærmet oss, men når vi ber om hjelp, kan Kristus gi oss styrke til å overvinne sinne og bitterhet.

Han hjelper meg å omvende meg

Jesus har makt til å tilgi fullstendig. Når vi omvender oss og stoler på ham, vil vi bli rene igjen.

Han hjelper meg å bli sterkere

Jesus Kristus elsker oss og ønsker å hjelpe oss. På grunn av hans nåde kan vi motta guddommelig hjelp eller styrke til å klare ting som vi ikke ville være i stand til å gjøre på egenhånd.

Han forstår fullstendig

Fordi Jesus Kristus led for alle våre synder og smerter personlig, kjenner han oss fullkomment. Han elsker oss og ønsker at vi skal stole på ham gjennom prøvelser og vanskeligheter. Han vet nøyaktig hva vi gjennomgår og vet hvordan han kan hjelpe oss.

Be om en Mormons bok
Be om en nå