Bibelen

Gjennom alle sine sider lærer Bibelen oss at Gud aldri slutter å elske sine barn. Føl kjærligheten Gud har til deg når du leser Bibelen.

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Ja. Det gjør vi virkelig. Den er Guds ord, hellig skrift og må leses for å kunne leve lykkelig. Sammen med Bibelen finner vi også inspirasjon i andre bøker med hellig skrift som er unike for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. De virker alle sammen for å lære oss viktige sannheter om Jesus Kristus.

Mormons bok støtter Bibelen og tydeliggjør ofte Jesu Kristi læresetninger. For eksempel, bøkene Markus og Lukas i Bibelen forteller de samme historiene om Jesus, men du kan lære mer ved å lese to beretninger.

Sammen inneholder Mormons bok og Bibelen flere tusen år med inspirasjon, veiledning og rettledning. De viser at Gud elsker og veileder folk fra alle deler av verden. Ved å studere begge bøkene kan du få en bedre forståelse av hvem Gud er og hvilke ønsker han har for deg.

Bibelen ble skrevet av inspirerte menn kalt profeter. Gud talte til profeter som Moses og Jesaja, og de skrev ned hans læresetninger. Disse nedtegnelsene utgjør Det gamle testamente. Det nye testamente er en samling av førstehåndsberetninger fra Jesu tilhengere så vel som brev fra Paulus og andre apostler. Begge disse testamentene ble senere oversatt og samlet til den boken vi i dag kjenner som Bibelen.