Jesus Kristus

Jesus er Guds Sønn og vår kjærlige Frelser. Han levde for å undervise oss, og han led og døde for å frelse oss fra synd og død. På grunn av ham kan vi få tilgivelse, vi kan overvinne utfordringer, og vi kan bo hos Gud igjen en dag.

Kom nærmere Jesus Kristus. Studer Bibelen sammen med oss.
Be om et besøk

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Ja. Det gjør vi virkelig. Den er Guds ord, hellig skrift og må leses for å kunne leve lykkelig. Sammen med Bibelen finner vi også inspirasjon i andre bøker med hellig skrift som er unike for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. De virker alle sammen for å lære oss viktige sannheter om Jesus Kristus.

 

I Bibelen blir Jesus henvist til ved nesten 200 forskjellige navn, titler og beskrivelser. Mange av disse titlene fanger på en vidunderlig måte hans majestet og misjon.

 • Kristus

 • Frelser

 • Forløser

 • Guds Sønn

 • Jehova

 • Guds Lam

 • Livets brød

 • Rådgiver

 • Emmanuel

 • Verdens lys

 • Herre

 • Mester

 • Mellommann

 • Levende vann

 • Fredsfyrste

 • Talsmann

 • Messias

 • Israels Hellige

 • Enbårne

 • Den gode hyrde

Jesus ble født i en stall i Betlehem, en by i Palestina. Fordi han ble født langt hjemmefra, hvor det ikke var ledig rom i noe vertshus, ble Jesus født i en beskjeden stall og lagt i en krybbe (Lukas 2:11).

Slik skikken var på den tiden i Jerusalem, ble Jesus stedt til hvile i et gravkammer, en liten hule i en fjellside. Kroppen hans ble pakket inn i rent lin “med den velluktende salven, som skikk er hos jødene når noen begraves” (Johannes 19:40). Graven lå i en hage ikke langt fra der Jesus ble korsfestet. En stor stein ble rullet mot graven for å forsegle den.

Jesus utførte mange mirakler mens han levde på jorden, og gjør det fortsatt i dag. Mirakler er en vakker del av Jesu Kristi evangelium, og alle som har tro, kvalifiserer seg til å motta dem.

Ingen vet egentlig når Jesu annet komme vil finne sted. Det vi vet, er at han vil komme igjen. Engler erklærte til apostlene hans: “Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen” (Apostlenes gjerninger 1:11). I Matteus 24:7 lærer vi at vi kan forvente hungersnød, jordskjelv og kriger før han kommer igjen.