Guds plan for oss

La oss studere Bibelen sammen
Møt misjonærer

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormoner”, eller mer respektfullt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

For oss er himmelen å leve i Guds og Jesu nærhet for evig. Skriftene gir oss litt innsikt i hvordan det vil være. Jesus erklærte: “I min Fars hus er det mange rom” (Johannes 14:2). En av himmelens største gleder er at hvis vi er rettferdige, kan vi leve sammen med vår familie for evig og bli “Guds arvinger og Kristi medarvinger” (Romerne 8:17). Vi kjenner naturligvis ikke alle detaljer om hvordan himmelen vil være, men til syvende og sist tror vi at det er et sted med “en lykkelig tilstand som aldri tar slutt” (Mosiah 2:41), noe som høres ganske fint ut.

Vi har et annet syn på helvetet enn bildene av lava, ild og høygafler som fremstilles på film. For dem som velger å ikke følge Gud i livet, vil ånden deres gå til et midlertidig helvete når de dør. I dette tilfellet refererer “helvete” mer til en sinnstilstand enn et faktisk sted. Smerten vil komme av anger og sorg – ikke av ild og svovel.

Men Gud og Jesus er uendelig rettferdige og barmhjertige. Vi tror at de som ikke fikk anledning til å kjenne Jesus og ta imot ham i livet, vil få denne muligheten når de dør. De vil bli undervist i hans evangelium, og hvis de vender seg til Gud, vil de få en plass i himmelen etter den endelige dom.

Den endelige dom skjer etter at Jesus vender tilbake til jorden og vi står opp fra de døde. Basert på våre gjerninger og vårt hjertes ønsker, vil vi oppleve forskjellige “herlighetsgrader” som beskrevet i 1 Korinterbrev 15:41–42: “Én glans har solen, en annen månen, og en annen stjernene – stjerne skiller seg fra stjerne i glans. Slik er det også med de dødes oppstandelse.” På grunn av Frelserens fullkomne kjærlighet og forståelse vil alle likevel ha et bedre liv enn de hadde på jorden, men bare de som fulgte Gud, vil være i stand til å leve i hans umiddelbare nærhet.

Det er i orden å være lei seg. Du kan være lei deg og likevel ha tro på at Gud elsker deg og at alt vil ordne seg til slutt.

Ikke vær redd for å snakke med noen om følelsene dine, for eksempel en sorgterapeut, et familiemedlem, en betrodd venn eller en religiøs leder. La dem trøste deg, selv om de ikke fullt ut kan forstå hva du gjennomgår.

Du kan også finne fred i Jesu Kristi evangelium. Gud er der, og han bryr seg om deg og er oppmerksom på deg. Jesus påtok seg all lidelse så han kunne vite hvordan han kunne hjelpe deg å overvinne din. Du kan være sammen med dine nærmeste igjen etter døden. Disse læresetningene tar ikke bort all smerten, men de kan gi håp og forståelse.

“Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort” (Johannes’ åpenbaring 21:4).

Når siste dagers hellige gifter seg, forstår de at hensikten med ekteskapet er at det skal vare evig. Ekteskapsseremonier i tempelet inneholder ordene “for tid og all evighet”, ikke “til døden skiller dere ad”. Men det er ikke ordene som gjør evig ekteskap mulig, det er Guds kraft. Barn som fødes til par som er gift i tempelet, blir automatisk “beseglet” til sine foreldre. Familier som blir medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige senere i livet, kan også dra til tempelet og bli beseglet sammen.