Jesu Kristi Kirke

Da Jesus var på jorden, opprettet han sin kirke. Den samme kirken finnes i vår tid.

Jesus kom til jorden ikke bare for å frelse oss fra synd, men også for å opprette sin kirke. Da han døde, etterlot han seg mer enn bare mektige prekener og læresetninger. Han etterlot seg apostler, bud og en grunnleggende kirkeorganisasjon som skulle fortsette å velsigne andre lenge etter hans død og oppstandelse. Han ga også rettferdige menn prestedømmet, eller myndighet til å handle i hans navn, slik at de kunne døpe og helbrede andre og lede Kirken.

Lær om Jesu Kristi gjenopprettede kirke
Møt misjonærer

Kom og tilbe Frelseren Jesus Kristus sammen med oss! Du vil ha nytte av å studere hans læresetninger i de hellige skrifter og lytte til det han har fortalt profeter og apostler i vår tid. Du vil føle Guds kjærlighet når du deltar i å tjene hverandre i Herrens kirke.

Ta hele familien med til kirken
Alle er velkommen
Finn et møtehus nær deg