Misjonærer underviser en familie i deres hjem

Kom nærmere Gud. Møt misjonærer.

Styrk ditt forhold til Gud, og lær hans plan for deg når du møter med misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Vi vil be, lese og drøfte Jesu Kristi læresetninger med deg.

Registrer deg for leksjoner på Internett eller personlig

Fornavn
Vennligst oppgi en verdi
Etternavn
Vennligst oppgi en verdi
E-post
Vennligst oppgi en verdi

Se hvordan misjonærer hjalp andre å føle Guds kjærlighet

3bee2052a2c816ebaf7b429f1e38cff7069b8c2b
Alejandra
Les
“Jeg hadde alle slags spørsmål. Hvem var min Frelser? Kjente vår himmelske Fader meg? Hva var hans plan for meg? De var alltid villige og klare til å besvare mine spørsmål, og de hadde alltid ressurser til å underbygge dem.”
Tilbake
922c1c8b408165da9a6efcd70e8a50bcb32ad7d6
Paris
Les
“Misjonærene sa til slutt til meg: ‘Hvis du ønsker å vite om dette er sant … trenger du ikke ta vårt ord for det. Gå direkte til kilden til all sannhet.’ Så det gjorde jeg. Da jeg spurte Gud om det de fortalte meg var sant, fikk jeg en følelse av kjærlighet, glede og fred.”
Tilbake
b34aa0b47ba070aeded253a6c8ea43353f29036a
Jennifer
Les
“De ønsker virkelig bare å være som sin Frelser Jesus Kristus. Det er det hele. De har ikke annet enn gode hensikter og ikke annet enn kjærlighet.”
Tilbake
7f1fc8e652888cf30beb0d2b369ea780dce26226
Natalie
Les
“Da vi møtte misjonærene, bragte de lykke. De utstrålte glede og kjærlighet.”
Tilbake

Hva du kan forvente ved et besøk

Vi gleder oss til å møte deg og hjelpe deg å føle freden og tryggheten i livet, som kommer ved å etterleve Jesu Kristi evangelium. Slik kan besøket ditt være:

Misjonærer blir kjent med mennesker de besøker
Vi vil bli kjent med hverandre.
Misjonærer som ber sammen med en kvinne før de studerer sammen
Vi vil be sammen.
Misjonærer leser fra Mormons bok for en kvinne
Vi vil lære om Jesu Kristi evangelium.
To kvinner hilser på hverandre i kirken
Vi vil invitere deg til å bli med oss i kirken.

Ønsker du å lære mer?