Mormons Bok

I likhet med Bibelen er Mormons bok en bok med hellig skrift som lærer oss om Jesus. Finn ut hvordan du kan komme nærmere Gud ved å lese fra dens sider.

Få et gratis eksemplar av Mormons bok
Bestill nå

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Ja. Det gjør vi virkelig. Vi tror at den er Guds ord, en bok med hellig skrift, som må leses for å kunne leve et lykkelig liv. Sammen med Bibelen finner vi også inspirasjon i andre bøker med hellig skrift som er unike for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Disse bøkene sammen lærer oss viktige sannheter om Jesus Kristus.

Ja! Jesus er grunnvollen i vår tro. Vi foretrekker å kalle Kirken ved dens fulle navn: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Mormons bok sier: “Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver overensstemmelse med våre profetier så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder” (2 Nephi 25:26).

Kirkens møtetider varierer fra forsamling til forsamling. Du kan imidlertid alltid regne med ett hovedmøte for alle, etterfulgt av en egen klasse inndelt etter aldersgrupper eller generelle interesser.

Møtet for alle kalles “nadverdsmøtet”. Dette møtet består av sanger, bønner og prekener (eller “taler”) som holdes av forskjellige medlemmer av forsamlingen hver uke. Men den viktigste delen av møtet er når vi tar del i nadverden for å minnes Frelseren.