Sunn livsførsel

Du vet kanskje at siste dagers hellige ikke drikker alkohol eller røyker. Men vet du hvorfor?

Gjennom hele Bibelen ba Gud sitt folk om å avholde seg fra visse matvarer. Det er ikke annerledes i dag. Gud har gitt kloke råd for å hjelpe alle sine barn å være sunne. Det kalles Visdomsordet. Det forklarer inspirerte måter å forbedre vårt fysiske og åndelige velvære på. Her anbefales vi å spise næringsrik mat og unngå vanedannende stoffer.

Hva du bør og ikke bør gjøre ifølge Visdomsordet.

Du bør: Spise frukt og grønnsaker

“Enhver plante i sin årstid og enhver frukt i sin årstid, og alle disse for å bli brukt med måte og med takksigelse.” (L&p 89:11)

Du bør ikke: Drikke alkohol

“Og videre, sterk drikk er ikke for maven, men for å vaske deres legemer med.” (L&p 89:7)

Du bør: Spise sparsomt med kjøtt

“Ja, også kjøtt av dyr og av luftens fugler har jeg, Herren, gitt til menneskets bruk, likevel skal det brukes sparsomt og med takksigelse.” (L&p 89:12)

Du bør ikke: Røyke eller bruke tobakk

“Og videre, tobakk er ikke for legemet, ei heller for maven og er ikke godt for mennesket.” (L&p 89:8)

Du bør: Mosjonere regelmessig

“For å ta vare på kroppen skal du spise næringsrik mat, mosjonere regelmessig og sørge for å få nok søvn.” (Til styrke for ungdom)

Du bør ikke:

Drikke kaffe eller te “Og videre, hete drikker er ikke for legemet eller maven.” (L&p 89:99)

Du bør: Spise korn

“Alt korn er gitt til menneskenes og dyrenes gavn til å være hovedføde.” (L&p 89:14)

Du bør ikke: Bruke ulovlige rusmidler eller misbruke medisiner

“Alt skadelig som inntas i kroppen med vilje, er i strid med Visdomsordet. Dette gjelder spesielt narkotika.” (Tro mot pakten)

Vi oppfordres også til å få nok søvn, mosjonere regelmessig og faste en gang i måneden – hvor vi avstår fra to påfølgende måltider – for å hjelpe oss å holde oss friske, utøve disiplin og bli mer på bølgelengde med Ånden.

Velsignelsene ved å etterleve Visdomsordet

De som følger Guds råd i Visdomsordet, er lovet at de vil få helse, finne visdom og “løpe og ikke bli trette, og skal gå og ikke bli matte” (L&p 89:18–20).

Det er fantastisk å tenke at da Visdomsordet ble åpenbart i 1833, forsto ikke verden vitenskapen bak virkningene av ting som kosthold, alkohol og tobakk. Nå er helseprinsippene som er beskrevet i Visdomsordet, allment akseptert selv i vitenskapelige kretser. Forskere har om og om igjen vist de negative virkningene av å drikke alkohol, røyke og tygge tobakk, herunder sykdommer som skrumplever, bukspyttkjertelbetennelse og mange kreftformer.

Det har også blitt avdekket at personer som følger Visdomsordet, ofte lever lenger. Fra 1980 til 2004 gjennomførte University of California – Los Angeles et studium av siste dagers hellige som fulgte helseretningslinjene i Visdomsordet. Resultatene av det 25 år lange studiet viste at denne livsstilen var forbundet med høyere levealder.

Vi blir oppfordret til å ta vare på kroppen fordi den er en gave fra Gud. Å forstå dette forholdet påvirker hvordan vi tar vare på oss selv.

Når vi behandler kroppen som et tempel og som en gave fra Gud, får vi følelsesmessige og åndelige velsignelser, som et nærmere forhold til Gud og større forståelse av vår guddommelige identitet.

Det er klart at fysisk helse og åndelig velvære går hånd i hånd. Vil du bidra til å forbedre din fysiske og åndelige helse? Avtal et møte med våre misjonærer. De kan hjelpe deg å anvende læresetningene i Visdomsordet, slik at du kan oppleve større velsignelser i ditt eget liv.

Ønsker du å vite mer om hvor Visdomsordet kommer fra?
Våre misjonærer kan fortelle deg historien om hvordan det ble åpenbart til en Guds profet.
Avtal et besøk