Hva er templer?

Templer er hellige møtesteder hvor vi kommer nærmere Gud.

Templer er i bokstavelig forstand Herrens hus. Det er steder enkeltpersoner kan komme til for å avlegge hellige løfter til Gud, føle hans ånd og unnslippe hverdagens kjas og mas.

Hvorfor har siste dagers hellige templer?

Templer har eksistert i lang tid. Moses hadde et tabernakel, Salomo bygget et vakkert tempel, og Jesus underviste ved tempelet i Jerusalem. I dag bygges templer over hele verden. I over 140 templer over hele verden finner trofaste medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige muligheter til fredelig ettertanke og til å lære mer om Guds plan for lykke. I templer kan ektepar bli viet for evigheten, ikke bare “til døden skiller dere”. Kirkens medlemmer kan også utføre dåp og andre ordinanser for sine kjære som døde uten å motta disse velsignelsene.

Ønsker du å snakke mer om templer? Vi vil gjerne møte deg.
Møt misjonærene

Washington D.C. Temple

Concepcion, Chile Temple

Salt Lake City, Utah Temple

Fort Lauderdale, Florida Temple

Bern, Switzerland Temple

Tijuana, Mexico Temple

Paris, France Temple

Laie, Hawaii Temple

Tucson, Arizona Temple

Accra, Ghana Temple

Tempelets velsignelser

Fordi hvert tempel er Herrens hus, kan vi føle en spesiell nærhet til Gud når vi er der. Denne følelsen kan gi håp når vi har utfordringer og veiledning når vi trenger det. Tempelet er også et sted hvor vi kan motta de største velsignelser Gud har å tilby oss, herunder muligheten til å leve sammen med vår familie for evig, også etter at vi dør. Vi kan også hedre og hjelpe våre avdøde slektninger ved å gi dem disse velsignelsene når vi handler på deres vegne.

Templer er forskjellige fra møtehus

Kirkens medlemmer tilber i møtehus rundt om i verden, og besøkende er alltid velkommen til å delta. Dette kan være en kirkebygning i et nabolag eller til og med leide lokaler i en bygård. Uansett er det i disse møtehusene at Kirkens medlemmer samles regelmessig til søndagens gudstjenester og ukentlige aktiviteter.

Ta med familien din til kirken
Finn et møtehus nær deg

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Jesus forkynte at dåp er nødvendig for å komme inn i himmelens rike. Men hva med dem som dør uten å bli døpt eller engang vite om Jesus? Hvordan kan de også bli frelst?

Heldigvis er Gud kjærlig og har gjort det mulig for alle å motta alle hans velsignelser – også etter døden. I tempelet utføres dåp og andre viktige ordinanser på vegne av dem som døde uten å få anledning til det. Apostelen Paulus omtalte dåp for de døde i Bibelen (1 Korinterbrev 15:29), og medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fortsetter den samme praksisen i templer i dag.

Slik fungerer det: Siste dagers hellige studerer slektshistorie for å finne navn på personer som døde uten å bli døpt. De blir deretter døpt på vegne av disse forfedrene i tempelet. Denne tjenesten for andre utføres av kjærlighet, og fordi livet fortsetter etter døden, er de som er døde, oppmerksomme på ordinansene og kan velge om de vil ta imot dem eller ikke.

Familien står sentralt i Guds plan for vår lykke, og ekteskapet er ment å vare lenger enn “til døden skiller dere”. I tempelet blir mann og hustru forenet for evig. Denne vielsesseremonien kalles en tempelbesegling fordi ekteparet blir sammenføyet for dette liv og for all evighet. Bruden og brudgommen lover å elske og ære hverandre fullstendig og forplikter seg til å følge Jesu lære og eksempel. På sin side blir de lovet at deres ekteskap og familie vil bestå i neste liv.

Når et tempel blir bygget eller renovert, er det et offentlig åpent hus. Under dette åpne huset er alle velkommen til å komme inn og få omvisning i tempelet. Når det er innviet, inviteres fortsatt publikum til å glede seg over det vakre området utenfor eller besøkssenteret, men inngang til tempelet er forbeholdt trofaste medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som ønsker å delta i seremoniene.

Disse seremoniene omfatter å lære mer om Guds plan for vår lykke og å avlegge høytidelige løfter om å følge Jesus Kristus. Det er viktig at alle som kommer inn i tempelet, er beredt til å inngå disse hellige løftene.

Husk at templer er forskjellige fra våre lokale møtehus. Det finnes tusenvis av lokale møtehus rundt om i verden hvor Kirkens medlemmer drar for å delta på søndagens gudstjenester. Disse bygningene er også samlingssteder for forskjellige aktiviteter og arrangementer på hverdager. Alle besøkende er velkommen inn i disse møtehusene og oppfordres til å komme på våre møter.