Hvem er misjonærer?

Misjonærer er medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som forlater sitt hjem i 18 måneder–2 år for å utføre tjeneste og dele evangeliet med andre.

De kommer fra hele verden. De er enten unge voksne eller pensjonerte ektepar. Men uansett alder er deres motivasjon oppriktig – de forlater hjem og familie i opptil to år for å gjøre det Jesus lærte sine apostler:

Ganske normale mennesker … stort sett

Misjonærer er bare vanlige mennesker som deg og meg. Før de dro på misjon, var de studenter, arbeidstagere, idrettsutøvere, bokormer, musikere, ja, du skjønner poenget. Etter sin tjeneste drar de hjem for å fullføre studiene, arbeide, stifte familie og leve et ganske normalt liv.

To og to

Du vil som oftest se misjonærer i par, noe som skal hjelpe dem å holde seg trygge og følge det mønster Jesus fastsatte for sine sendebud:

Misjonærer har en ledsager hvor de enn går, noe som hjelper dem å holde seg trygge og fokusere på én ting: å hjelpe andre å komme nærmere Gud.

Be om besøk av misjonærer
Vi vil gjøre vårt beste for å besvare dine åndelige spørsmål og hjelpe deg å komme nærmere Jesus Kristus.
Møt misjonærene
Få en Mormons bok levert på døren
Be om et gratis eksemplar

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Hvert medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har en plikt til å dele evangeliet, med det er imidlertid alltid et valg om en vil reise på en heltidsmisjon. Unge mennesker blir spesielt oppfordret til å reise på misjon fordi det er en fin mulighet til å lære, tjene og vokse.

Nei. Mange misjonærer betaler faktisk for seg selv under misjonen. De sparer ofte i flere år på forhånd. Noen ganger ofrer familien noe økonomisk for å hjelpe til med å sende ut en misjonær.

Nei. “Eldste” er faktisk ikke et navn men en tittel for mannlige misjonærer. Kvinnelige misjonærer kalles på samme måte for “søster”, etterfulgt av deres etternavn. “Eldste” og “søster” er titler med respekt og heder.

Nei. Inspirerte ledere i Kirken tildeler hver misjonær et bestemt område hvor de skal tjenestegjøre. Noen blir i hjemlandet, og noen reiser til utlandet, men alle misjonærer tjenestegjør med visshet om at kallet kommer fra Gud.

Avhengig av dagen kan du finne misjonærer som snakker med andre, utfører frivillig arbeid i lokalsamfunnet, underviser om Gud og mer. De er aldri for opptatt til å hjelpe deg.

Å arbeide sammen i par bidrar til at misjonærene er trygge. Det er også etter det mønster og den måte Jesus foreskrev: “Han kalte de tolv til seg, og begynte å sende dem ut, to og to” (Markus 6:7).

Det er mer enn 65 000 siste-dagers-hellige heltidsmisjonærer rundt om i verden. Det er sannsynligvis misjonærer i ditt område.

Utforsk flere emner

Følg Jesus Kristus

Hvem er Jesus Kristus? Jesus er verdens Frelser. Når vi følger ham, finner vi større fred og lykke i livet.

Hvordan man ber

Bønn er enklere enn du kanskje tror. Gud er der og vil høre og besvare dine bønner.

Evangeliets prinsipper

Evangeliets grunnleggende prinsipper er tro, omvendelse, dåp og å motta Den hellige ånd.

Hva er Mormons bok?

Mormons bok er et annet vitne om Jesus Kristus.

Søndagens møter

Kirken er en tilflukt fra hverdagens kaos. Å delta på Kirkens møter gir oss tid til å fokusere på å tilbe Gud og elske vår neste. Det er en åndelig oppladning og en perfekt måte å hjelpe oss å holde Jesus fremst og i sentrum av vårt liv.

Hvordan blir du medlem?

Folk kan lære om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på mange måter. Du kan delta på Kirkens møter, spørre dine venner som er medlemmer, hva de tror på, eller møte våre misjonærer. Når du har lært om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og ønsker å bli medlem, kan du velge å bli døpt.

Hva underviser Bibelen om?

Bibelen underviser oss om at gjennom hele historien slutter aldri Gud å være glad i sine barn.

Hva skjedde med Jesu kirke?

Da Jesus var på jorden, opprettet han sin kirke. Den samme kirken finnes i dag.

Hvordan er vårt fellesskap i Kirken?

Kirken er ikke bare et sted for å tilbe Gud, det er også et sted for å tjene ham. Og en av de beste måtene å tjene Gud på er ved å ta vare på menneskene rundt oss.

Oppfostre en sterk familie

Det å oppfostre en familie er svært givende, men det kan være vanskelig, spesielt i dagens verden. Lær hvordan du kan styrke din familie og holde dem fokusert på Gud.