Hva underviser Bibelen om?

Kirken er et tilfluktssted fra dagliglivets kaos, en tid for å fokusere på å tilbe Gud og vise omsorg for vår neste.

Bibelen er Guds ord

Bibelen er en samling av hellige bøker skrevet av profeter og historikere i fordums tid. Disse forfatterne nedtegnet forholdet mellom Gud og hans folk over en periode på 4000 år. Deres inspirerte ord er det vi i dag kjenner som Bibelen.

Å følge de læresetninger som finnes i Bibelen hjelper oss å forstå hvem Gud er, lære av gode mennesker som elsket ham og bedre forstå hvordan han ønsker at vi skal leve.

Bibelen underviser om Jesus

Jesus Kristus er Guds Sønn som kom til jorden for å frelse oss fra blant annet synd, tristhet, ensomhet og smerte. Jesus underviste vakre leksjoner om tjeneste og kjærlighet. og han utførte mange mirakler mens han var på jorden. I Bibelen kan vi lese disse historiene og lære hvordan vi kan overvinne vanskelige ting med hjelp fra Jesus.

La oss studere Bibelen sammen
Møt misjonærene

Lærdommene i Bibelen er like aktuelle for oss i vår tid som de alltid har vært. Vår kjærlige Fader i himmelen vil velsigne oss når vi leser hans ord og forsøker å etterleve dem. Du vil føle deg nærmere Gud når du leser og lærer om hans kjærlighet til deg gjennom de utallige lærdommene i Bibelen som kan hjelpe oss takle daglige utfordringer.

De ti bud

I Bibelen ga Gud sitt folk ti bud, eller lover, som de skulle etterleve. Disse budene krever at vi elsker Gud og behandler andre med respekt. De forteller oss også at vi ikke skulle lyve, stjele, drepe eller drive hor (se 2 Mosebok 20). Gud forventer fortsatt av vi skal etterleve de ti bud i vår tid.

En høyere lov

I Det nye testamente viste Jesus oss en bedre måte å følge Gud på. Han underviste at i tillegg til å holde de ti bud, må vi også holde våre tanker og vårt hjerte rent. Kjernen i å vise tro på Jesus er å følge hans to store bud – å elske Gud og å elske vår neste som oss selv.

Kjærlighet

Det aller viktigste er at Bibelen underviser om kjærlighet. Når vi leser historier om kjærlighet i Bibelen, kan vi bli mer som Jesus. Vi kan vise mer omsorg. yte mer tjeneste og tilgi mer. Vi kan få kjærlighet til Gud, vår neste og til og med våre fiender.

Et annet vitne om Jesus Kristus

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror også på en annen hellig bok fra Gud, Mormons bok. På samme måte som Bibelen, underviser den oss om Jesus og hjelper oss å besvare noen av livets vanskeligste spørsmål. Sammen gir Bibelen og Mormons bok oss større forståelse av og kjærlighet til vår Frelser.

Se hvordan Mormons bok også vitner om Jesus
Be om et gratis eksemplar

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.