Søndagens møter

Kirken er en tilflukt fra hverdagens kaos. Å delta på Kirkens møter gir oss tid til å fokusere på å tilbe Gud og elske vår neste. Det er en åndelig oppladning og en perfekt måte å hjelpe oss å holde Jesus fremst og i sentrum av vårt liv.

Kirkens møtetider og tidsplaner varierer fra forsamling til forsamling. Du kan imidlertid alltid regne med et likt format – et hovedmøte for alle og en annen klasse inndelt etter aldersgrupper eller generelle interesser.

Kom og delta på et møte i kirken. Alle besøkende er velkommen.
Finn et møtehus nær deg

Nadverdsmøtet

Hovedmøtet for alle kalles nadverdsmøtet. Dette møtet består av sanger, bønner og prekener (eller “taler”) som holdes av forskjellige medlemmer av forsamlingen hver uke. Men den viktigste delen av møtet er når vi tar del i nadverden.

Musikk og salmer

Å synge om Frelseren og våre mange velsignelser hjelper oss å føle oss nærmere Gud. Et vanlig nadverdsmøte vil ha tre eller fire salmer sunget av hele forsamlingen. Det kan i tillegg være ytterligere musikkinnslag av et kor eller en liten gruppe. Du vil kanskje gjenkjenne noen av salmene i salmeboken vår som for eksempel “Nærmere deg min Gud” eller “O store Gud”, men du kommer til å lære noen nye også. Og det er helt i orden om du ikke treffer tonene! Syng med den stemmen du har når du tilber sammen med oss.

Vi bærer vitnesbyrd for hverandre

Den første søndagen i hver måned er det ikke vanlig prekener. I stedet kan ethvert medlem av forsamlingen gå opp til talerstolen og uttrykke sine følelser om evangeliet. Når vi lytter til andres erfaringer og føler Guds ånd fylle vårt hjerte, kan vår egen overbevisning og våre trosoppfatninger bli styrket.

Søndagens klasser

Enten før eller etter nadverdsmøtet er det en rekke andre aldersbestemte klasser for barn og voksne. Hvis du har lyst til å være tilstede på disse andre møtene, kan du spørre noen i kirken, og de vil med glede hjelpe deg å finne det rette klasserommet.