Oppfostre en sterk familie

Gud skapte familier slik at vi kan finne glede, lære i en kjærlig atmosfære og forberede oss til evig liv.

Fem måter å holde familien sentrert om Gud på

Familier er en stor del av vår himmelske Faders plan for vår lykke. Det å oppfostre en familie er svært givende, men det kan være vanskelig, spesielt i dagens verden. Dine barn vil komme til å måtte ta flere utfordrende avgjørelser en du måtte i dine unge år. Her er fem måter du kan styrke og beskytte din familie fra den dårlige innflytelsen i verden på.

1. Undervis gode verdinormer

Salomos ordspråk 22:6 lyder: “Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.” Det er deres ansvar som foreldre å underviser deres barn om gode verdinormer og prinsipper. Undervise dem om Gud og hvor mye han elsker dem. Lær dem å være ærlige. Lær dem den gylne regel – å behandle andre slik de selv ønsker å bli behandlet.

 

Klart definerte verdier bidrar til å rettlede en persons valg. Når barna blir eldre, vil de bli stilt overfor vanskelige utfordringer. Lær dem å holde seg trofaste mot Guds normer angående sex, rusmidler, økonomi, utdannelse med mer. Du vil ikke kunne dekke enhver situasjon de kommer ut for. Det du kan gjøre, er å undervise dem om hva som er rett og galt og forklare dem at hvert valg, godt eller dårlig, har en konsekvens. Gjennom barnas liv, lytt oppmerksomt når de har spørsmål og forsikre deg om at de vet at du alltid vil være glad i dem uansett.

2. Be sammen som familie

Som ordtaket lyder: “En familie som ber sammen, holder sammen.” Gud velsigner familier som ber sammen med økt fred, kjærlighet og harmoni i hjemmet. Familiebønn er også en fin måte å hjelpe de yngre barna å utvikle en vane med å be på egenhånd. Travle timeplaner kan gjøre at det blir vanskelig å koordinere familiebønn, men det er verdt det. Prøv å velge et tidspunkt når dere vanligvis er sammen som for eksempel til måltider eller like før sengetid.

Lær hvordan man ber som familie
Møt misjonærene

3. Les Guds ord

Når dere leser Skriftene som familie, innbyr dere Den hellige ånd til å være tilstede i hjemmet. Historiene i Bibelen og Mormons bok underviser verdifulle leksjoner om tro og å overvinne utfordringer. Selv om historiene skjedde for lenge siden, er de fortsatt aktuelle i vår tid. Hjelp barna å forstå at de kan finne mot, inspirasjon og veiledning i Skriftene.

Eldste L. Tom Perry, en apostel i vår tid, sa: “Jeg lover dere at daglig familiebønn og skriftstudium i familien innenfor deres hjems vegger vil bygge opp en trygghet og sterke bånd som vil berike deres liv og forberede deres familier til å møte utfordringene av idag og i de kommende evigheter”

Gud vil velsigne din familie når dere leser Skriftene sammen.

4. Gå i kirken sammen

Familier har nytte av både det åndelige og det sosiale aspektet ved kirken. I kirken vil dine barn lære om Jesu læresetninger og hvordan de kan anvende dem i sitt liv. De kan også få venner som deler den samme tro og som kan være en god innflytelse på dem når de møter vanskelige avgjørelser og gruppepress. Kirken bidrar til å forsterke verdinormer som undervises hjemme, slik som ærlighet og vennlighet. Det er en tidsforpliktelse, men Gud velsigner oss når vi deltar.

Ta med familien din til kirken
Finn et møtehus nær deg

5. Tilbring kvalitetstid sammen

Siste dagers hellige avsetter en kveld i uken til familien. De omtaler den kanskje som familiens hjemmeaften. På disse kveldene tilbringer de tid sammen, lærer om evangeliet og har det moro. Familiens hjemmeaften kan skreddersys til barnas alder. Yngre barn kan ha glede av å synge, se på en kort, oppbyggende video eller rollespille bibelhistorier. Eldre barn kan foretrekke en mer formell leksjon etterfulgt av en familieaktivitet som for eksempel fotball, en film eller karaoke.

Familien – en erklæring til verden

I 1995 utga Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige en offisiell uttalelse om betydningen av familier. Dokumentet skisserer fedres og mødres ansvarsoppgaver, og det tar for seg nøkkelemner som for eksempel ekteskap, kjønn, foreldrerollen og seksualitet. Les det som er uthevet nedenfor:

Utdrag fra Familien – en erklæring til verden

Ekteskap

“Ekteskap mellom en mann og en kvinne er innstiftet av Gud.”

Evige familier

“Den guddommelige plan for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet etter døden.”

Seksualitet

“Gud har befalt at formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet som ektemann og hustru.”

Foreldrerollen

“Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige behov, og til å lære dem å elske og tjene hverandre.”

Troskap i ekteskapet

“Barn har rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene med fullstendig troskap.”

Ansvarsoppgaver i ekteskapet

“Fedre og mødre er forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere.”

Ansvarlighet overfor Gud

“Vi advarer og sier at den som bryter sin kyskhetspakt, mishandler sin ektefelle eller sine barn, eller unnlater å oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil stå til ansvar overfor Gud.”

Styrke familien

“Vi ber inntrengende ansvarsbevisste borgere og myndigheter overalt om å fremme tiltak for å bevare og styrke familien som samfunnets grunnleggende enhet.”

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.