Hva er Mormons bok?

Å lese dens ord kan hjelpe oss å forstå hensikten med livet, besvare viktige spørsmål og komme nærmere Jesus Kristus.

Mormons bok inneholder hellige opptegnelser fra Jesu tilhengere. Akkurat slik Gud talte til Moses og Noah i Bibelen, talte han også til folk på det amerikanske kontinent. Disse mennene, kalt profeter, skrev ned Guds ord. Opptegnelsene deres ble til slutt samlet til én bok av en profet som het Mormon.

Guds folk har alltid blitt undervist av levende profeter. I likhet med oss i dag strevde kvinner og menn på den tiden med fristelser, søkte visdom og levde lykkeligere når de fulgte Jesu Kristi læresetninger. Vi kan kjenne oss igjen i historiene deres ‒ inspirerte og inspirerende åndelige opptegnelser. Mormons bok er bevis på at Gud elsker alle sine barn og engasjerer seg i livet deres. Den fungerer som et vitne om sannhetene i Bibelen og Jesu Kristi guddommelighet og læresetninger.

Mormons bok besvarer de store spørsmålene

Mormons bok kan hjelpe oss å forstå de viktige spørsmålene vi alle har på et eller annet tidspunkt:

  • Er det liv etter døden?
  • Hva venter oss på den andre siden?
  • Hva er hensikten med livet?
  • Hvordan kan jeg finne lykke og fred nå?
  • Kjenner Gud meg og hører mine bønner?
  • Hvordan kan jeg unngå synd og lære å virkelig omvende meg?

Hvis du ønsker det, kan misjonærer møte deg og snakke om skriftstedene som besvarer disse spørsmålene. De vil også gi deg et gratis eksemplar av Mormons bok.

Løftet i Mormons bok

Gud lover oss at hvis vi leser Mormons bok med et åpent hjerte og sinn, vil han åpenbare for hver enkelt av oss dens guddommelighet og dens sannhet ved inspirasjon fra Den hellige ånd. Rundt 80 000 misjonærer underviser folk om denne boken på seks kontinenter og på 107 språk – og disse menneskene setter nå dette løftet på prøve. Misjonærer deler ut Mormons bok gratis, men millioner av mennesker regner den blant sine mest verdifulle eiendeler. Menn og kvinner fra hele verden, fra enhver tenkelig bakgrunn, lærer at Mormons bok kan hjelpe oss å finne fred og tro i dette liv og evig frelse i livet som kommer.

Hvordan har vi Mormons bok i dag?

I 1823 ble Joseph Smith ledet av en engel til de gamle opptegnelsene og oversatte dem ved Guds kraft.  I likhet med oldtidens profeter som kom før ham, var Joseph Smith Guds sendebud og vitnet om Jesu Kristi forsoning og Frelserens evne til å forandre vårt liv til det bedre.

Hvorfor er Mormons bok så betydningsfull?

Prinsippene som ble nedtegnet i Mormons bok – tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåp, glede og frelse – forandret livet til et folk i oldtiden. I vår tid har Mormons bok påvirket millioner av mennesker over hele verden ved å bringe dem nærmere Jesus Kristus.

Hvordan kan Mormons bok komme meg til gode?

Skriftene er mer enn bare gamle ord og historier. De er relevante, betimelige budskap for de problemene vi opplever. Når du leser Mormons bok ved ofte å spørre deg selv: “Hva står det egentlig her?” vil du oppdage at det er mange relevante budskap til deg i dag. Boken ble skrevet for å inspirere leserne til å ta avgjørelser som til slutt ville forbedre deres liv og bringe dem nærmere Gud. Det var forfatternes håp at deres ord ville lede folk til Jesus Kristus og forandre adferd, lindre sorg, usikkerhet og frykt, gi mening og veiledning til folks livssyn og gi folk bevis på at Gud fremdeles er “en Gud som gjør mirakler” (Mormon 9:10).

Mormons boks betydning i verden kan måles i antall eksemplarer som er distribuert, eller den samlede økningen i antall personer som velger å følge Jesus Kristus etter å ha lest boken. Den viktigste virkningen er imidlertid utpreget personlig. Mormons bok besvarer spørsmål, gir håp og befester åndelig styrke i mennesker, en for en.

Finn fred ved å lese Mormons bok
Be om et gratis eksemplar

De som har fått sitt liv forandret etter å ha lest Mormons bok, fant den når de var syndere eller når de var trofaste, når de følte seg fortvilet eller når de var lykkelige. For å finne mening i Mormons bok kan folk være lærde eller uten utdannelse, alene eller omgitt av venner og familie, økonomisk fremgangsrike eller økonomisk anstrengte. Det eneste fellestrekket er at de som blir påvirket av denne boken, plukker den opp med et enkelt ønske om å kjenne og forstå dens sannhet.

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Her er en kort oversikt over den episke, tusenårige historien i Mormons bok:

I hovedsak handler Mormons bok om en familie. Lehi er en profet i Jerusalem. Gud ber Lehi i en drøm om å ta med seg sin familie og forlate Jerusalem fordi den snart vil bli inntatt. De krysser havet og kommer til Amerika. Laman og Lemuel, Lehis eldste sønner, tror ikke at faren deres er inspirert av Gud. Deres yngre bror Nephi har sterk tro. Nephi blir valgt av Gud til å lede familien og til å være deres lærer.

Folket deler seg til slutt inn i to grupper, nephittene og lamanittene. Disse gruppene går ofte til krig mot hverandre og deres tro på Jesus blir hele tiden prøvet. Denne troen fyller sidene i Mormons bok i form av mektige prekener, livslærdommer og åndelige opplevelser.

Etter at Jesus er oppstått, viser han seg for folket i Amerika. Han underviser dem om dåp og tilgivelse. Han helbreder de syke blant dem og velsigner deres barn. Han oppretter sin kirke. I motsetning til folket i Jerusalem, lytter folket i Amerika til Jesus. Etter hans besøk, lever de i fred i flere hundre år.  Etter en tid mister folket sin tro, og det bryter ut krig igjen, noe som utsletter nesten hele befolkningen.

På samme måte som Bibelen, har Mormons bok mange forfattere. Den er en samling av dagbøker og historier som er overlevert fra en skriver til en annen over en periode på omtrent 1000 år. Den første forfatteren er profeten Nephi, som forlot Jerusalem sammen med sin familie i år 600 f.Kr. og dro til Amerika. Nephi overleverte opptegnelsen til sin yngre bror, som deretter ga den til sin sønn. Hver forfatter ga alltid opptegnelsen til noen de stolte på. Mormon var den profeten som satte sammen alt som var skrevet til én bok. Derfor kalles den Mormons bok.

I 1823 ble Joseph Smith ledet til disse gamle opptegnelsene, og han oversatte dem ved Guds kraft.

Mormons bok støtter Bibelen og tydeliggjør ofte Jesu Kristi læresetninger. For eksempel, bøkene Markus og Lukas i Bibelen forteller de samme historiene om Jesus, men du kan lære mer ved å lese to beretninger.

Sammen inneholder Mormons bok og Bibelen flere tusen år med inspirasjon, veiledning og rettledning. De viser at Gud elsker og veileder folk fra alle deler av verden. Ved å studere begge bøkene kan du få en bedre forståelse av hvem Gud er og hvilke ønsker han har for deg.