Møt misjonærene

Du har sett dem på gaten. De har banket på døren din. Det er faktisk mer enn 65 000 heltidsmisjonærer for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige over hele verden til enhver tid. Men hvem er de? Hva inspirerer dem til å bruke opptil to år på å fortelle folk om Jesus? Og aller viktigst, hva kan de gjøre for å hjelpe deg?

Be om besøk fra misjonærer
Vi vil gjøre vårt beste for å besvare dine åndelige spørsmål og hjelpe deg å komme nærmere Jesus Kristus.
Møt misjonærene

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Misjonærer kommer fra hele verden. Enhver mann eller kvinne som oppfyller de nødvendige kravene, er velkommen til å reise på heltidsmisjon, uansett hvor de bor.

Nei. Å reise på misjon er ikke et krav for noen. Vi tror at en misjon er en tid for å lære, utføre tjeneste og vokse, så det er noe man blir oppmuntret til, men det er aldri obligatorisk.

Nei. Det er faktisk mange misjonærer som betaler sine egne utgifter. Misjonærer og deres familiemedlemmer sparer ofte til misjonen i mange år i forveien.

Nei. “Eldste” er faktisk ikke et navn, men en tittel. Mannlige misjonærer tiltales som “eldste”, etterfulgt av deres etternavn, og kvinnelige misjonærer blir på samme måte tiltalt som “søster”, etterfulgt av deres etternavn. “Eldste” og “søster” er titler vi respekterer og verdsetter.

Nei. Inspirerte ledere i Kirken tildeler hver misjonær et bestemt område hvor de skal tjenestegjøre. Noen blir i hjemlandet, og noen reiser til utlandet, men alle misjonærer tjenestegjør med visshet om at kallet kommer fra Gud.

Avhengig av dagen kan du finne misjonærer som snakker med andre, utfører frivillig arbeid i lokalsamfunnet, underviser om Gud og mer. De er aldri for opptatt til å hjelpe deg.

Å arbeide sammen i par bidrar til at misjonærene er trygge. Det er også etter det mønster og den måte Jesus foreskrev: “Han kalte de tolv til seg, og begynte å sende dem ut, to og to” (Markus 6:7).

Det er mer enn 65 000 siste-dagers-hellige heltidsmisjonærer rundt om i verden. Det er sannsynligvis misjonærer i ditt område.