Hvordan finner jeg den rette kristne kirken for meg?

“Hvilken kirke skal jeg gå i? Bryr Gud seg om hvilken kirke jeg går i?” Du har kanskje stilt spørsmål som disse når du har tenkt på hvilken plass religion har i livet ditt. Når du ser etter en kirke, er det nyttig å tenke på hva Jesus og hans apostler og profeter har undervist om.

Finn et fellesskap av troende

Som et av hans ti bud sa Gud: “Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig” (2 Mosebok 20:8). En av måtene vi holder sabbaten hellig på, er ved å gå i kirken. Jesus sa også: “Dere skal komme sammen ofte” (3 Nephi 18:22). Gud ønsker at vi skal gå i kirken regelmessig for å tilbe ham og bli styrket av andre troende.

I tillegg til å gå i kirken på søndager, ønsker Gud at vi skal utøve vår tro hver dag. Han sa: “Du skal elske din neste som deg selv” (Matteus 22:39). Når vi ser etter måter å elske, tjene og dele våre talenter regelmessig som en del av et kirkefellesskap, gjør vi det Gud ønsker at vi skal gjøre.

Finn en kirke som ledes av Jesus Kristus

I Bibelen forkynte apostelen Paulus at Jesu kirke er “bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv” (Efeserne 2:20). Jesus er sin kirkes overhode, og han kaller apostler og profeter til å hjelpe ham å veilede og undervise sitt folk. Den samme organisasjonen av apostler og profeter finnes i Kristi kirke i dag ‒ Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

I 1820 knelte en ung mann som het Joseph Smith, ned i bønn og spurte Gud hvilket av alle kristne kirkesamfunn han skulle slutte seg til. Denne bønnen førte til begynnelsen av Guds gjengivelse av tapte sannheter og direkte kommunikasjon igjen gjennom en profet. Gud og Jesus Kristus befalte Joseph å ikke slutte seg til en eksisterende kirke. I stedet ble Joseph kalt til å være profet og organisere Kristi gjenopprettede kirke, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Finn velsignelser ved tilbedelse og tjeneste

Gud ønsker å gi deg velsignelser, herunder velsignelsen lykke. Du kan finne lykke ganske enkelt ved å være sammen med trosfeller og ved å tjene og tilbe sammen med dem.

En annen velsignelse ved å komme til kirken er regelmessig deltagelse i nadverden. Før han døde, tok Jesus brød og vin, velsignet det og ga det til sine disipler. Han fortalte dem at det symboliserte hans legeme og blod, og at de skulle fortsette å ta del i brødet og vinen ofte for å minnes ham (se Lukas 22:19–20 og 3 Nephi 19:1–11).

Legg merke til hva du føler i kirken. Gud vil la deg vite om du er på rett sted ved Den hellige ånd. Ånden vil hjelpe deg å føle “… kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet [og] trofasthet” (Galaterne 5:22).

Finn en kirke i nærheten av deg

Jesu Kristi kirke er for hele verden. Det betyr at du trolig vil være i stand til å finne en forsamling av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i nærheten av ditt hjem.

Kom på et møte i kirken. Alle besøkende er velkommen.
Finn et møtehus nær deg