Hva er hensikten med mitt liv?

Livet har mål og mening. Gud, vår kjærlige Fader, ønsker at vi skal finne lykke og glede. Han utarbeidet en plan for at vi skulle vokse, leve ved tro og vende tilbake for å bo hos ham en dag. Guds plan, som ofte kalles frelsesplanen, gir oss mening med og sammenheng for vårt liv her på jorden ved å besvare de store spørsmålene: “Hvor kommer jeg fra?” “Hvorfor er jeg her?” og “Hva skjer når jeg dør?”

Livet er en prøvestand for oss

Gud sendte oss til jorden for å lære og vokse ved erfaringer, både behagelige og smertefulle. Han lar oss velge mellom godt og ondt, og lar oss avgjøre om vi vil tjene andre eller bare fokusere på oss selv. Utfordringen er å ha tro på hans plan selv om vi ikke har alle svarene. Fordi vi alle gjør feil, sendte Gud sin Sønn Jesus Kristus, slik at vi kan bli renset og tilgitt. Når vi tar imot Jesus og følger hans eksempel, blir vi mindre egoistiske og kan nyte større kjærlighet, fred og glede.

Lær om Guds frelsesplan

Hvor kommer jeg fra?

Før du ble født, levde du sammen med din himmelske Fader. Han kjente og elsket deg, og underviste deg om valg som ville lede til varig lykke. Denne perioden kalles den førjordiske tilværelse.

Gud presenterte sin plan for oss

Gud ønsket at vi skulle komme til jorden for å få et fysisk legeme. Her møter vi utfordringer og situasjoner som hjelper oss å lære og vokse slik at vi kan bli mer som ham.

Jesus ble valgt som vår Frelser

Gud visste at vi ville begå feiltrinn, så han valgte Jesus Kristus til å komme til jorden og lide for våre synder. Jesu offer gir oss mulighet til å få tilgivelse og bli renset for våre synder slik at vi kan leve sammen med Gud igjen en dag.

Hva er hensikten med mitt liv?

Vi husker ikke at vi levde sammen med Gud før vi kom til jorden. Som en følge av dette må vi lære å ha tro og å velge mellom rett og galt. Livet er ikke lett, men vanskelige tider hjelper oss å verdsette lykke og fred.

Jesu offer

Jesus led og døde for våre synder. Men hans offer fjerner ikke vårt ansvar. Vi må velge å ta imot Jesus ved å omvende oss når vi gjør feil, bli døpt og holde hans bud.

Hvor går vi hen etter at vi dør?

Når vi dør, adskilles vår ånd og vårt legeme. Vår ånd går til åndeverdenen. Det er et sted for hvile og lykke for dem som har gjort gode valg og en tilstand av helvete for dem som har gjort dårlige valg.

Åndeverdenen

Åndeverdenen er ikke et endelig bestemmelsessted eller dom. Fordi Gud er så kjærlig og rettferdig, vil de som er i helvete som aldri visste om Jesus i jordelivet faktisk bli undervist om hans evangelium og gitt muligheten til å ta imot ham.

Alle skal få leve igjen

Jesus overvant døden slik at vi alle kan leve igjen. Dette kalles oppstandelsen. Når vi oppstår, vil vår ånd og kropp forenes. Vår kropp vil være fullkommen og vi vil aldri dø igjen.

Den endelige dom

Jesus vil dømme oss i henhold til våre handlinger og vårt hjertes ønsker. Han vil være så nådig han bare kan. Fordi våre handlinger og ønsker varierer, innbefatter himmelen forskjellige riker eller herlighetsgrader.

Det celestiale rike

Vår himmelske Fader og Jesus bor i Det celestiale rike. Hvis du etterlever Jesu læresetninger og blir renset fra synd ved hans offer, vil du komme dit. Du vil leve i Guds nærhet og oppleve varig glede.

Det terrestriale rike

Mennesker som nekter å ta imot Jesu Kristi evangelium men som ellers lever et godt liv, vil motta en plass i det terrestriale rike.

Begynn på nytt
Det telestiale rike

De som fortsetter i sine synder og ikke omvender seg vil motta en plass i Det telestiale rike.

Oppdag Guds hensikt for deg
Møt misjonærene

Jesus er veien til varig lykke og frelse

Bibelen lærer oss: “For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Johannes 3:16). Gud sendte Jesus for å frelse oss fra våre synder. Jesu læresetninger veileder vårt liv og leder oss til varig lykke. Hans offer gjør det mulig for oss å finne mening i livet og vokse til vårt fulle potensial. Du kan ta fatt på denne stien i dag.

Mormons bok lærer oss om meningen med livet

I likhet med Bibelen inneholder Mormons bok instruksjoner fra Gud til hans barn. Gud ønsker at vi skal lykkes i livet og finne lykke. Folket i Mormons bok gjennomgikk mange utfordringer og måtte overvinne dem ved tro. Vi kan lære mer om meningen med livet av deres erfaringer og læresetninger.

Lær mer av Skriftene om hensikten med livet
Møt misjonærer

Se flere historier

“Jeg har vært på et livslangt oppdrag for å finne sannheten … Jeg møtte kvinnen som skulle bli min kone, og ble presentert for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Jeg ble mer og mer nysgjerrig på denne sterke ånden jeg følte på møtene deres. Jeg begynte å lese Mormons bok og ble forbauset over sannheten den vitnet om! Mormons bok har fått meg til å kjenne Bibelen bedre … Ved å lese Mormons bok kan hvem som helst føle seg nærmere vår Frelser og forstå meningen med livet bedre.”

“Jeg fullførte studiene, og som 21-åring hadde jeg alt jeg hadde arbeidet for – en god jobb, en fin bil og et travelt sosialt liv, men jeg var likevel ikke lykkelig. Jeg følte trang til å ta kontakt med misjonærene … Jeg takket ja til deres utfordring om å lese Mormons bok. Jeg leste, studerte, ba og visste at den var sann … Å bli medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige var den beste avgjørelsen jeg noensinne har tatt – evangeliet påstår ikke at det vil gjøre livet fullkomment, men det gir deg evnen til å gjøre det beste ut av absolutt alt og vite at du aldri er alene.”

“Etter å ha vært hjemmefra på Universitetet i et år, følte jeg at livet måtte være noe mer enn den daglige tilværelsen. Jeg visste at jeg måtte finne Gud. Jeg ønsket å vite hvilken kirke som var sann. Derfor undersøkte jeg mange religioner … Det var da min beste venninne sendte misjonærene til døren min. Dette kunne ha irritert meg tidligere i livet, men jeg var på et punkt der jeg aktivt søkte svar. Jeg ønsket å få vite selv. Budskapet fra misjonærene om vår himmelske Faders plan for lykke gjorde inntrykk på meg, som om jeg hadde visst disse tingene før, men trengte å høre dem. Det høres så kjent ut. Jeg visste at jeg ønsket det som virkelig betydde noe, ikke flyktig verdslig lykke. Jeg ønsket sann lykke. At Gud har en plan for lykke hørtes riktig ut for meg. Å vite at vår himmelske Fader er en kjærlig Far og at jeg er hans barn, at han sendte sin Sønn Jesus Kristus for å sone og stå opp fra de døde for oss fordi han elsket oss, er som dyrebart gull for meg … Å lære om en kjærlig himmelsk Faders plan for lykke var som den søteste frukten jeg noensinne hadde smakt. Jeg har et mål, livet har en rettesnor, og relasjoner og familier har mening.”

“Helt siden jeg var ung har jeg alltid lurt på hva hensikten med dette livet er. Jeg hadde bokstavelig talt spørsmål som: “Hvorfor er jeg her?” “Hvor kommer jeg fra?” og “Hvor går jeg hen?” Da jeg møtte misjonærene, besvarte de disse spørsmålene for meg. Men enda viktigere enn svarene deres var den freden jeg følte sammen med dem. Det var som om livet mitt plutselig hadde en hensikt, og jeg visste at så lenge jeg holdt meg nær Herren, ville det alltid ha en hensikt. Det har vært en stor velsignelse å være medlem av Kirken og å ha kunnskapen og vitnesbyrdet om Jesus Kristus som jeg har fått. Jeg vet at livet mitt er i hans hender. Fremtiden er ikke like skremmende med den slags fredelig og tillitsfullt perspektiv. Jeg har lært at lykke er formålet med vår tilværelse. Livet er ikke alltid lett, men jeg kan absolutt si at jeg er veldig lykkelig.”

“Det er rart å tenke på at jeg har vært konvertitt til denne kirken. Jeg levde mesteparten av mitt liv uten egentlig å vite hvem Gud eller Jesus Kristus var. Familien min var ikke religiøs og ekstremt dysfunksjonell. Jeg hadde på ingen måte noen lett oppvekst. Jeg visste ikke at livet var noe mer, eller at det var en Fader i himmelen som brydde seg om meg. Jeg visste ikke at jeg hadde en hensikt. På videregående forsto jeg imidlertid at jeg ønsket noe mer i livet. Jeg visste at det måtte være mer enn dette livet, og jeg ønsket ikke å fortsette på den stien jeg befant meg på. Jeg kontaktet en av mine venner som var medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og spurte om jeg fikk bli med henne til kirken. Jeg gikk i kirken, og jeg visste at dette var svaret. Jeg begynte å ta leksjonene fra misjonærene, og hjertet mitt forandret seg. Jeg ble så glad, og alt føltes så godt, og alt ga mening. Jeg visste selvfølgelig ikke alt, men jeg hadde tro. Jeg visste at min Frelser led for mine synder personlig, slik han gjorde for oss alle. Jeg visste at jeg kunne få tilgivelse for mine synder, og det gjorde meg ydmyk. Jeg ba av hele mitt hjerte, og jeg følte at det var dette vår himmelske Fader ønsket at jeg skulle gjøre. Å omvende meg til evangeliet var den beste avgjørelsen i mitt liv. Jeg var lenge i villrede, men nå vet jeg min hensikt, og jeg vet at det er noe mer enn dette livet.”