Hva er hensikten med mitt liv?

Livet har mål og mening. Gud, vår kjærlige Fader, ønsker at vi skal finne lykke og glede. Han utarbeidet en plan for at vi skulle vokse, leve ved tro og vende tilbake for å bo hos ham en dag. Guds plan, som ofte kalles frelsesplanen, gir oss mening med og sammenheng for vårt liv her på jorden ved å besvare de store spørsmålene: “Hvor kommer jeg fra?” “Hvorfor er jeg her?” og “Hva skjer når jeg dør?”

Livet er en prøvestand for oss

Gud sendte oss til jorden for å lære og vokse ved erfaringer, både behagelige og smertefulle. Han lar oss velge mellom godt og ondt, og lar oss avgjøre om vi vil tjene andre eller bare fokusere på oss selv. Utfordringen er å ha tro på hans plan selv om vi ikke har alle svarene. Fordi vi alle gjør feil, sendte Gud sin Sønn Jesus Kristus, slik at vi kan bli renset og tilgitt. Når vi tar imot Jesus og følger hans eksempel, blir vi mindre egoistiske og kan nyte større kjærlighet, fred og glede.

Lær om Guds frelsesplan

Hvor kommer jeg fra?

Før du ble født, levde du sammen med din himmelske Fader. Han kjente og elsket deg, og underviste deg om valg som ville lede til varig lykke. Denne perioden kalles den førjordiske tilværelse.

Gud presenterte sin plan for oss

Gud ønsket at vi skulle komme til jorden for å få et fysisk legeme. Her møter vi utfordringer og situasjoner som hjelper oss å lære og vokse slik at vi kan bli mer som ham.

Jesus ble valgt som vår Frelser

Gud visste at vi ville begå feiltrinn, så han valgte Jesus Kristus til å komme til jorden og lide for våre synder. Jesu offer gir oss mulighet til å få tilgivelse og bli renset for våre synder slik at vi kan leve sammen med Gud igjen en dag.

Hva er hensikten med mitt liv?

Vi husker ikke at vi levde sammen med Gud før vi kom til jorden. Som en følge av dette må vi lære å ha tro og å velge mellom rett og galt. Livet er ikke lett, men vanskelige tider hjelper oss å verdsette lykke og fred.

Jesu offer

Jesus led og døde for våre synder. Men hans offer fjerner ikke vårt ansvar. Vi må velge å ta imot Jesus ved å omvende oss når vi gjør feil, bli døpt og holde hans bud.

Hvor går vi hen etter at vi dør?

Når vi dør, adskilles vår ånd og vårt legeme. Vår ånd går til åndeverdenen. Det er et sted for hvile og lykke for dem som har gjort gode valg og en tilstand av helvete for dem som har gjort dårlige valg.

Åndeverdenen

Åndeverdenen er ikke et endelig bestemmelsessted eller dom. Fordi Gud er så kjærlig og rettferdig, vil de som er i helvete som aldri visste om Jesus i jordelivet faktisk bli undervist om hans evangelium og gitt muligheten til å ta imot ham.

Alle skal få leve igjen

Jesus overvant døden slik at vi alle kan leve igjen. Dette kalles oppstandelsen. Når vi oppstår, vil vår ånd og kropp forenes. Vår kropp vil være fullkommen og vi vil aldri dø igjen.

Den endelige dom

Jesus vil dømme oss i henhold til våre handlinger og vårt hjertes ønsker. Han vil være så nådig han bare kan. Fordi våre handlinger og ønsker varierer, innbefatter himmelen forskjellige riker eller herlighetsgrader.

Det celestiale rike

Vår himmelske Fader og Jesus bor i Det celestiale rike. Hvis du etterlever Jesu læresetninger og blir renset fra synd ved hans offer, vil du komme dit. Du vil leve i Guds nærhet og oppleve varig glede.

Det terrestriale rike

Mennesker som nekter å ta imot Jesu Kristi evangelium men som ellers lever et godt liv, vil motta en plass i det terrestriale rike.

Det telestiale rike

De som fortsetter i sine synder og ikke omvender seg vil motta en plass i Det telestiale rike.

Oppdag Guds hensikt for deg
Møt misjonærene

Jesus er veien til varig lykke og frelse

Bibelen lærer oss: “For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Johannes 3:16). Gud sendte Jesus for å frelse oss fra våre synder. Jesu læresetninger veileder vårt liv og leder oss til varig lykke. Hans offer gjør det mulig for oss å finne mening i livet og vokse til vårt fulle potensial. Du kan ta fatt på denne stien i dag.

Mormons bok lærer oss om meningen med livet

I likhet med Bibelen inneholder Mormons bok instruksjoner fra Gud til hans barn. Gud ønsker at vi skal lykkes i livet og finne lykke. Folket i Mormons bok gjennomgikk mange utfordringer og måtte overvinne dem ved tro. Vi kan lære mer om meningen med livet av deres erfaringer og læresetninger.

Lær mer av Skriftene om hensikten med livet
Møt misjonærer

Se flere historier