Hvordan Bibelen og Mormons bok virker sammen

Begge kan hjelpe deg å komme nærmere Jesus Kristus og lære mer om hans evangelium.

Vi setter Bibelen høyt

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, i likhet med mange andre rundt om i verden, finner trøst og inspirasjon i Bibelen. Vi tror at den er Guds hellige ord.

I Bibelen sa apostelen Paulus: “På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast” (2 Korinterbrev 13:1). Når Gud underviser et viktig prinsipp, sender han en annen kilde for å bekrefte det. Mormons bok er et annet vitne om Bibelens læresetninger. Ettersom mange i dag kommer bort fra Gud og religion, kan det å ha mer enn ett vitne om Guds ord hjelpe oss å holde oss på rett spor.

Bibelen og Mormons bok er forenlige

Mormons bok og Bibelen underbygger hverandres læresetninger, og vi elsker begge bøkene. Hver bok beskriver Guds samspill med mennesker i en egen del av verden, men begge bøkene fremsetter mange av de samme prinsippene. Mormons bok bekrefter det Bibelen sier om Jesus Kristus og klargjør mange andre kristne læresetninger.

Ved å studere begge bøker kan du få en bedre forståelse av hvem Gud er og hva han ønsker for deg. Sammen inneholder Mormons bok og Bibelen tusenvis av år med inspirasjon, veiledning og undervisning. Selv om bøkene ble skrevet for lenge siden, kan du likevel finne lærdommer som gjelder for deg i dag.

Få Mormons bok gratis
Be om en nå