Jesus Kristus i Mormons bok

Jesus tilbragte sitt jordiske liv i nærheten av Jerusalem og underviste jødene i sitt evangelium. Men Jesus underviste også folk på et annet sted: det amerikanske kontinent. Dette besøket var livsendrende for dem. Å vite om det kan være like meningsfylt for deg i dag.

“Jeg har andre får”

Jesus sammenlignet seg ofte med en hyrde. Han talte ofte om sin kjærlighet til dem som følger ham, som han kalte sine får. I Johannes kapittel 10, da han talte til folket i oldtidens Palestina, erklærte han: “Jeg har også andre får, som ikke hører til denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde.”

Hvem var de andre fårene Kristus snakket om i denne lignelsen? Historien om noen av disse “andre får” fortelles i Mormons bok.

Mormons bok og Bibelen står sammen om å fortelle historien om Jesus

Mormons bok er en bok med hellig skrift som omhandler Guds læresetninger til mennesker som bodde i oldtidens Amerika. Den fungerer som en ledsager for Bibelen, forsterker Jesu Kristi vitnesbyrd og tilføyer ny innsikt i hans hellige misjon.

Bibelen forteller historien om Jesu liv og virke i det hellige land, fra hans fødsel til hans oppstandelse. Men i Mormons bok leser vi om hans besøk til Amerika etter at han døde og sto opp igjen. Han underviste folket der, velsignet dem, kalte folk til å tjene i hans navn, og fór så opp til himmelen.

Sammen forteller Bibelen og Mormons bok en mer fullstendig historie om Jesus Kristus enn en av dem kunne gjort alene. Når vi leser begge bøkene, kan vi få en bedre forståelse av Kristi lære og om Guds plan for vårt liv.

Hva Mormons bok betyr for deg

At Jesus viste seg i Mormons bok var viktig, fordi det betyr at Gud gir de samme velsignelser og muligheter til alle sine barn. Det viser at Guds kjærlighet ikke er begrenset til mennesker fra et enkelt område av verden. Uansett hvor vi bor eller hvem vi er, uansett hvilket språk vi snakker eller hvordan vi måtte se ut, elsker Gud oss og ønsker at vi skal høre hans sannhet.