Nadverden

Den viktigste delen av våre søndagsmøter er nadverden.

Hver uke blir brød og vann velsignet og delt ut til forsamlingen. Når vi spiser og drikker disse symbolske elementene, lover vi å minnes Jesu offer og gjøre vårt beste for å holde hans bud. Det er en fantastisk anledning til å føle Guds kjærlighet til oss og innby Den hellige ånd til å veilede og trøste oss.

Den første nadverd

Kvelden før han ble korsfestet, møtte Jesus sine apostler og innstiftet nadverden. Han tok et brød, velsignet og brøt det, ga det til dem og sa: “Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg” (Lukas 22:19). Han tok så vin, velsignet den, ga den til dem og sa: “Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere” (Lukas 22:20).

I dag tar vi del i nadverden som en ukentlig påminnelse om det offer som ble gjort av Jesus Kristus, noe som gjør det mulig for oss å få tilgivelse for våre synder og leve igjen etter at vi dør.

Kom på et møte i kirken. Alle besøkende er velkommen.
Finn et møtehus nær deg

Løftene vi gir under nadverden

Når vi tar nadverden hver uke, lover vi at:

1. Vi er villige til å påta oss Jesu navn og alltid minnes ham (det betyr at vi prøver å representere Jesus ved våre ord og gjerninger).

2. Vi vil holde hans bud.

Velsignelser ved å ta del i nadverden

Hvis vi holder løftene vi har inngått med Herren, blir vi lovet hans hellige Ånds veiledning og trøst. Å ha Den hellige ånd med oss er en av de største velsignelser i dette liv.

Hvorfor vi bruker vann istedenfor vin

Å minnes Frelseren er den viktigste delen av nadverden. Gud har åpenbart til profeter i vår tid at vann også kan symbolisere Jesu blod og minne oss om hans offer.