Tilhør et samfunn

Vi er vanlige mennesker som prøver å følge Jesu Kristi eksempel. Vi er glad i hverandre, hjelper hverandre og prøver å følge Jesu læresetninger som best vi kan. Kom og bli med oss og få en følelse av tilhørighet og enhet.

Kom og tilbe sammen med oss
Finn et møtehus nær deg

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er som alle andre. Du vil kanskje bli overrasket over hvor normale de kan være! Livet deres har oppturer og nedturer, og alt imellom. Siste dagers hellige er kjent for å være et lykkelig, fredelig folk, men det betyr ikke at de ikke har utfordringer. Alle i dette livet kjemper en vanskelig kamp, men hvis du prøver så godt du kan å etterleve Jesu Kristi evangelium, kan du få ytterligere styrke og fred til å klare deg.

Når det gjelder livsstil, prøver siste dager hellige å holde Jesus som midtpunktet i livet sitt. Deres tro på Frelseren og hans læresetninger påvirker deres daglige avgjørelser om hvordan de snakker, kler seg og oppfører seg. De prøver for eksempel å unngå å arbeide på søndager, slik at de kan gå i kirken, tjene andre og tilbringe tid sammen med sin familie. Trofaste medlemmer av kirken røker ikke, drikker ikke alkohol og gambler ikke.

Det finnes et økende antall mennesker som avviser tanken på organisert religion og foretrekker å være åndelige på sin egen måte og prøve å leve et godt liv. Men mennesker trenger både organisert religion og individuell åndelighet. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gir den struktur og prestedømsmyndighet som er nødvendig for å oppfylle alle Guds bud innbefattet dåp og deltagelse i nadverden. Du burde gå i kirken på søndager og også gjøre en innsats for å være åndelig og tjene andre gjennom uken.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har mange kulturelle tradisjoner og skikker som fokuserer på familien. For eksempel setter Kirkens medlemmer av en kveld hver uke til familiens hjemmeaften. Andre aktiviteter gjennom uken innbefatter samlinger i kirken som for eksempel felles middag og tjenesteprosjekter eller ungdomsaktiviteter. Mange av våre tradisjoner er vanlige, som for eksempel at vi feirer helligdager sammen med familien. Andre er mer unike som for eksempel velsignelse av en ny baby i kirken. Som familier ber vi sammen, leser i Skriftene sammen og den første søndagen i måneden faster vi i 24 timer sammen.

Hver søndag samles vi for å synge salmer, lytte til taler og undervise hverandre om Frelseren. Kirken er en åndelig opplading og en perfekt måte å holde Jesus i sentrum av vårt liv på. Vi ønsker velkommen alle besøkende til vår kristne gudstjeneste og til å tilbe sammen med oss.

Tidspunktet for gudstjenesten varierer fra menighet til menighet. Du kan imidlertid alltid regne med et hovedmøte for alle så vel som en egen klasse inndelt etter aldersgrupper eller organisasjoner.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er et trygt sted der mennesker kan komme for å få håp om et bedre liv gjennom Jesus Kristus. Kirken tilbyr hellige verktøy, viser en levemåte og læresetninger som hjelper deg å utvikle og nære et forhold til Gud. Og på toppen av det hele betyr det å være medlem av Kirken å tilhøre et samfunn av mennesker som bryr seg om hverandre.

Ja, både som enkeltstående familier og som kirke. Hvis Kristi fødsel og oppstandelse ikke er verdt å feire, hva er da verdt å ferie? Noen ganger forveksler folk oss med noen kristne religioner som ikke feirer helligdager, men vær forsikret om at det gjør vi.

Det første trinnet er å møte misjonærene. De vil undervise deg om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges grunnleggende tro og levemåte. De kan også besvare dine spørsmål om Kirken og la deg få vite hva som blir forventet av dens medlemmer.

Du burde også begynne å komme til gudstjenester. Du vil finne glede i å tilhøre et samfunn av mennesker som bryr seg om hverandre og som strever for å følge Jesu Kristi eksempel.

Når du er klar til å slutte deg til Kirken, kan du velge å bli døpt og bli et offisielt medlem. Du kan bli døpt enten av misjonærer eller av noen du har blitt kjent med i kirken.