Kort innføring i Kirkens sjargong

Du har kanskje hørt noen få ord eller akronymer du ikke forstår. Det er fordi mange av de vanlige begrepene våre har blitt naturlige for oss i årenes løp ‒ men de kan være fremmede for deg. Vi har samlet noen av disse betegnelsene og definisjonene nedenfor. Hvor mange har du hørt?

Mormon

Navnet “Mormonkirken” er et kallenavn andre har gitt Kirkens medlemmer fordi vi bruker Mormons bok. Kirkens offisielle navn er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Vi bruker Kirkens fulle navn når det er mulig, som en påminnelse om at Kristus står sentralt i den.

SDH

Du har kanskje gjettet denne. SDH er en forkortelse for “siste dagers hellig”, når vi snakker om et medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. “SDH-kirken” er et annet kallenavn vi unngår.

Menighet

En menighet er en lokal forsamling. Det er en gruppe medlemmer av Kirken som bor i et bestemt geografisk område. En menighet består vanligvis av noen hundre medlemmer og ledes av en frivillig kirkeleder som kalles biskop. Vi har også grener. Grener er mye mindre forsamlinger i områder med færre medlemmer av Kirken.

Stav

En stav er også en geografisk enhet i kirken som består av flere menigheter og grener, og kan sammenlignes med et katolsk bispedømme. De har møter eller konferanser i “stavssenteret”, et stort møtehus.

Fastesøndag

Den første søndagen i måneden faster Kirkens medlemmer, noe som betyr at de frivillig går uten mat og drikke over to måltider for å komme nærmere Gud. Kirken oppfordrer medlemmene til å ta pengene de ville ha brukt på mat, og gi dem som et offer for å hjelpe de fattige.

Primær

Dette er navnet på vår kirkegruppe for barn i alderen 3–11 år. Primær-barna synger fra tid til annen som gruppe under nadverdsmøtet og deltar i andre gruppeaktiviteter.

Solstråle

Hvis noen kaller en treåring en solstråle, er det ikke nødvendigvis fordi han eller hun sprer lys og glede (selv om noen vil hevde at de gjør det). Det er fordi det er navnet på klassen som disse barna tilhører. Benevnelsen kommer av sangen “Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn”.

VDR

VDR står for “velg det rette”. Det er et motto unge Primær-barn lærer, og de får en VDR-ring som en påminnelse om å gjøre det som er rett. Det er også navnet på mange av klassene som barn i Primær deltar i (VDR 4–VDR 8, for fire til åtte år gamle barn). Tenåringer og voksne fortsetter noen ganger å bruke VDR-ringer eller halsbånd med disse tre viktige bokstavene.

Temakveld

Temakveld er et navn på et spesielt møte på søndagskvelder som vanligvis innbefatter en gjestetaler og noen forfriskninger.

FHA

FHA står for “familiens hjemmeaften”, en kveld en gang i uken der familier oppfordres til å samles hjemme (vanligvis på mandag kveld) for å tilbringe tid sammen, lære om Jesus og delta i morsomme aktiviteter.

Kom og vær en del av vår kirkefamilie
Finn et møtehus nær deg