Seks måter det å gå i kirken kan være til nytte i ditt liv på

Det vil alltid være hindringer for å gå i kirken. Kanskje du arbeider eller har idrettstrening på søndager, du tror ikke at kirken er nødvendig, eller du bare ønsker å slappe av etter en stressende uke. Uansett hvilke hindringer du står overfor, vil du bli velsignet for å velge å følge Guds bud om å tilbe i kirken. Her er seks grunner til at du bør gå i kirken:

1

Å tilbe Gud er et bud

Som et av hans ti bud befalte Gud at vi skulle holde sabbatsdagen hellig (se 2 Mosebok 20:8–11). En av måtene vi holder dette budet på er å møtes på søndager for å tilbe Gud og takke ham. Vi blir også styrket når vi er sammen med andre troende, ser deres tro og hører deres erfaringer og vitnesbyrd.

2

Nadverden hjelper oss å minnes Jesus

I kirken tar vi del i nadverden. Jesus befalte: “Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg” (1 Korinterbrev 11:24). Å holde dette budet hver uke i kirken hjelper oss å huske hva Jesus har gjort for oss og forplikte oss til å følge ham.

3

Guds kirke er avhengig av deg

I Bibelen sammenlignet apostelen Paulus kirken med et legeme, med Jesus som hodet. Han sa at for at et legeme skal fungere, er hvert lem viktig og må gjøre sin del (se Efeserne 4:16). Deltagelse i kirken og å gi av din tid og dine talenter vil forbedre og styrke både deg og menneskene rundt deg.

4

Kirkens møter underviser og oppbygger

Det vi lærer i kirken, gir oss veiledning om hvordan vi kan følge Gud, forbedre vår åndelighet og leve et bedre liv. Du kan bli oppbygget av andre troende og av anledningen til å tjene og tilbe. Du kan også føle Den hellige ånd som bringer “kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet [og] trofasthet” (Galaterne 5:22).

5

Du får en følelse av tilhørighet

Kirken er et fellesskap hvor vi kan omgås med hverandre og støtte hverandre. Du kan få venner, føle tilhørighet og bygge et støttenettverk som du kan stole på. Fellesskapet i Kirken hjelper oss å “sørge med dem som sørger, ja, og trøste dem som trenger trøst” (Mosiah 18:9).

6

Gud kan tale til deg

Du kan finne svar i kirken. Kanskje du strever med et bestemt spørsmål eller trenger veiledning i livet. Kanskje du bare trenger å føle Guds kjærlighet og vite at han er der. Når du lytter til prekener og studerer Guds læresetninger, vil du få muligheter til å motta innsikt fra Gud. Han ønsker å kommunisere med deg, og kirken er et godt sted å høre hans røst i ditt hjerte og sinn.

Hvorfor skulle jeg prøve Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Det er Jesu Kristi gjenopprettede kirke

Det er mange kristne kirker, og det kan være overveldende å vite hvilken man skal velge. I 1820 ba en gutt som het Joseph Smith, om å få vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. Gud og Jesus viste seg for Joseph og fortalte ham at kirken Jesus hadde opprettet da han var på jorden, ikke lenger fantes. Guds myndighet til å døpe hadde gått tapt, og noen læresetninger hadde blitt forandret. Gud kalte Joseph til å bli den nye profeten, i likhet med Moses eller Noah, som skulle gjenopprette hans kirke: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Det er en forsamling i nærheten

Vi ønsker at alle skal komme på våre møter. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vokser over hele verden, og folk fra alle språk, kulturer og bakgrunner inviteres inn i Guds rike. Du finner sannsynligvis en lokal forsamling i nærheten av ditt hjem.

Kom og delta på et møte i kirken. Alle besøkende er velkommen.
Finn et møtehus nær deg