Johannes 3:16 – For så har Gud elsket verden

Gud, vår himmelske Fader, elsker oss umåtelig. Hans største gave til menneskeheten, hans Sønn Jesus Kristus, gjenspeiler denne kjærligheten. Johannes 3:16 i Bibelen beskriver Guds kjærlighet og hans plan for sine barns lykke.

Johannes 3:16

16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Gud elsker oss alle

Gud elsker alle med en evigvarende kjærlighet. Han er far til våre ånder. Vi er hans barn. Han elsker hver og en av oss individuelt og ønsker at vi skal lære å kjenne og elske ham.

Han sendte sin Sønn Jesus Kristus

Gud visste at dette livet ville være fullt av utfordringer og usikkerhet. Han visste at vi ville komme til kort og gjøre feil. Derfor sendte han sin Sønn Jesus Kristus til jorden. Jesus levde et fullkomment og syndfritt liv. Han forkynte sitt evangelium og viste oss den rette måten å leve på. Han ga villig sitt eget liv som offer for våre synder. Han er vår kjærlige Frelser og Forløser.

Vi skulle tro og følge ham

Mens Jesus var på jorden, forkynte han sitt evangelium. Han forkynte at hvis vi tror på ham, omvender oss fra våre synder og blir døpt med vann og ånd, vil vi ikke gå fortapt. Vi vil bli tilgitt. Jesu offer gjør dette mulig.

Styrk ditt forhold til Gud
Gratis bibelstudium

Vi kan være sammen med Gud igjen

Dette livet slutter ikke ved døden ‒ vi vil alle gjenoppstå. Hvis vi elsker Gud, tror på ham og følger Jesu Kristi evangelium, lover Gud at vi kan vende tilbake for å bo hos ham når vi dør. Fordi Gud elsker oss, ønsker han at vi skal være lykkelige nå og i all evighet.