Josva 1:9 ‒ Vær frimodig og sterk

Livet kan være fullt av utfordringer, sorger og vanskelige avgjørelser. Men selv midt i motgang råder Herren oss til å være sterke og tapre. Å forstå Josva 1:9 i Bibelen kan hjelpe oss å møte vanskelige ting med tro og tillit.

Josvas utfordringer

Israels barn hadde vandret i villmarken i 40 år, og det var opp til Josva å lede dem til det lovede land. Han måtte ta landet fra dets nåværende innbyggere, utkjempe og lede slag og utøve åndelig lederskap for en stor gruppe mennesker. Da han kjente den overveldende byrden av oppgaven foran ham, ga Herren disse ordene til oppmuntring:

Disse trøstende ordene kan gjelde oss alle når vi prøver å leve et godt liv og overvinne våre egne unike utfordringer.

Hva vil det si å være sterk?

Å være frimodig og sterk innebærer å stole på Herren som vår sanne kilde til styrke. I Josvas tilfelle hadde han ikke alle svarene på utfordringene foran seg. Men han ble rådet til å gå videre uansett og handle i tro. I likhet med Josva har vi sjelden alle svarene på våre personlige utfordringer. Men Gud lover at når vi vender oss til ham for å få veiledning, vil vi lykkes. Gud er allmektig og allvitende. Han har de svar og den styrke vi trenger for å møte enhver utfordring foran oss. Han var med Josva, og han vil være med oss.

Hvordan kan vi være frimodige og sterke?

Å være frimodig og sterk krever vanligvis ingen store fakter. Som oftest innebærer det små avgjørelser vi tar hver dag som viser vår tillit til Gud. Når vi ydmykt søker hans veiledning, studerer hans ord og følger hans eksempel hver dag, vil vi ha mot til å gi slipp på frykt og møte våre utfordringer med tro. Når du vender deg til Jesus Kristus i tro og følger hans råd om å være frimodig og sterk, vil du føle en forsikring om at han alltid er med deg.