Tre måter du kan utvikle et forhold til Gud på

Gud er vår kjærlige Fader, og vi kan ha et sterkt og meningsfylt forhold til ham. Du kan bygge opp og styrke ditt forhold til Gud ved å gjøre tre enkle ting hver dag:

1. Studer Guds ord

Jesus sa: “Lær av meg … Så skal dere finne hvile for deres sjeler” (Matteus 11:29).

Gud er vår kjærlige Fader, og han ønsker et forhold til sine barn. Den første måten vi kan lære om Gud på, er ved å lese om ham. I likhet med Bibelen er Mormons bok Guds ord. Den har hjulpet millioner av mennesker å finne Gud og føle hans kjærlighet.

2. Be til Gud

Gud elsker sine barn, og han ønsker å høre fra dem. Som hans barn kan du be Gud om hjelp og veiledning. Han er ivrig etter å velsigne deg og hjelpe deg å finne lykke. Jesus lovet: “Alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få” (Matteus 21:22). Til å begynne med er det kanskje ikke lett å lære å be i tro og å oppfatte Guds svar, men det er mulig. Chat på Internett eller snakk med misjonærer for å lære hvordan man ber og oppfatter Guds svar.

3. Følg Jesus Kristus

Jesus sa: “Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg” (Johannes 14:6). Å lære om Jesus og hans læresetninger er en viktig del av å utvikle et forhold til Gud. Vi kan lese om disse læresetningene i Bibelen og Mormons bok. Når vi etterlever disse læresetningene, vil vi virkelig bli kjent med Jesus og vår himmelske Fader.

Få et gratis eksemplar av Mormons bok
Bestill nå