Saligprisningene

Jesus, vår mesterlærer, holdt en gang en preken på Oljeberget, som har blitt kjent som Bergprekenen. Det var der han åpenbarte en høyere kjærlighetslov og fremsatte saligprisningene: åndelige egenskaper vi kan strekke oss etter den dag i dag.

Matteus 5:3‒12

3 Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.

4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes.

5 Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.

6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

7 Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.

8 Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

9 Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.

10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres.

11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld.

12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.

Saligprisningene fra Bergprekenen

Saligprisningene hjelper oss å forstå de velsignelser Gud har i vente for oss, og hva det vil si å være en tilhenger av Jesus.

Forstå saligprisningene

“Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres”

Å være fattig i ånden er å være ydmyk og lærevillig. Jesus vil at vi alltid ydmykt skal erkjenne vårt behov for ham.

Matteus 5:3

“Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden”

Å være saktmodig er å være mild, vennlig, tålmodig og tolerant – ikke stolt, skrytende eller innbilsk. Frelseren viste sin saktmodighet ved å være villig til å underkaste seg Guds vilje. Selv i et øyeblikk med ekstrem smerte sa han til Gud: “Men la ikke min vilje skje, bare din” (Lukas 22:42).

Matteus 5:5

“Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet”

Jesus Kristus var et fullkomment eksempel på å vise tilgivelse og barmhjertighet. Selv da han led på korset, sa han: “Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør” (Lukas 23:34). Siden vi alle trenger barmhjertighet, må vi alle vise barmhjertighet.

Matteus 5:7

“Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn”

Et annet navn Jesus har, er “Fredsfyrsten”. Jesus oppfordrer oss til å følge hans eksempel ved å elske alle, slik at vi kan leve sammen i fred.

Matteus 5:9

“Salige er de som sørger, for de skal trøstes”

Vi vil møte utfordringer og problemer som vil sette oss på prøve. Når vi sørger over våre tap og prøvelser, er vi lovet at vi vil bli velsignet hvis vi holder ut. Gud vil sende sin hellige Ånd for å trøste oss i vanskelige stunder.

Matteus 5:4

“Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten”

Vi kan komme nærmere Gud når vi prøver å følge hans læresetninger og lære mer om ham. Jo mer kunnskap vi søker, desto mer vil han velsigne oss med.

Matteus 5:6

“Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud”

Gud vil tilkjennegi seg for oss hvis vi er rene av hjertet. Hvis vi oppriktig gjør vårt beste for å bli Gud lik, vil våre motiver og handlinger være hederlige, og vårt hjerte vil være rent.

Matteus 5:8

“Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld”

Vi kan oppleve kritikk for hvordan vi lever, hva vi tror på og hva vi gjør. Vær stolt av Guds prinsipper, og han vil velsigne deg.

Matteus 5:10