4 ting alle burde vite om Mormons bok

Mormons bok er en opptegnelse fra fordums tid som underviser om Jesus. Mennene, kvinnene og familiene i Mormons bok strevde med livets utfordringer akkurat slik vi gjør. Vi kan kjenne oss igjen i deres historier, og vi kan bli inspirert til å bli bedre og hjelpe andre slik Jesus gjorde. Her er fire ting du burde vite om denne hellige boken:

1. Mormons bok er, i likhet med Bibelen, Guds ord

Jesus talte til Moses og Noah i Bibelen, han befalte også sine profeter i oldtidens Amerika om å føre en opptegnelse over hans læresetninger og lover. Deres nedtegnelser ble til slutt samlet til én bok av en profet som het Mormon. Mormons boks ord bekrefter Jesu liv, hans virke og hans gjerninger som frelser oss fra synd og overvinner død. Høydepunktet i Mormons bok er faktisk når Jesus kommer for å besøke folket i det fordums Amerika.

I Bibelen forkynte apostelen Paulus: “På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast” (2 Korinterbrev 13:1). Når Gud underviser et viktig prinsipp, sender han en annen kilde for å bekrefte det. Mormons bok og Bibelen vitner om hverandre. Siden mange mennesker i vår tid vender seg bort fra Gud og religion, kan det å ha mer enn ett vitne om Guds ord hjelpe oss å holde oss på sporet (se 2 Nephi 29:7–8).

Finn ut selv om Mormons bok er sann
Be om et gratis eksemplar

2. Den kan gi fred og mening i livet ditt

Mormons bok er en veiledningsbok om hvordan vi kan leve et liv fylt med fred og glede.

En apostel i vår tid, president Marion G. Romney, lovet at når vi leser Mormons bok “vil denne store bokens ånd gjennomsyre vårt hjem og alle som bor der. Ærbødighetens ånd vil tilta, gjensidig respekt og omtanke for hverandre vil vokse. Stridighetens ånd vil avta. Foreldre vil gi sine barn råd med større kjærlighet og visdom. Barn vil bli mer mottagelige og underkaste seg foreldrenes råd. Rettferdigheten vil øke. Tro, håp og kjærlighet – Kristi rene kjærlighet – vil finnes i overflod i vårt hjem og i vårt liv, og føre med seg fred, glede og lykke” (“Mormons bok”, Ensign, mai 1980, 67).

3. Millioner av mennesker leser Mormons bok

Millioner over hele verden har lest Mormons bok på sitt eget språk. De har spurt i bønn om den er Guds ord. De fikk et svar: “Ja!” Mormons bok lover at hvis du spør Gud om den er sann, vil han fortelle deg det. Dette fører til enda et spørsmål: Hvis du fikk dette svaret fra Gud, ville du følge det?

4. Vi kan levere en gratis Mormons bok på døren til deg

Hvis du vil ha en Mormons bok, kan du få den uten at det koster noe. Lokale representanter vil personlig levere boken til deg, uansett hvor du bor. De vil gjerne vise deg et par av sine favoritthistorier.

Vi vil gjerne lese Mormons bok sammen med deg
Møt misjonærene

Vanlige spørsmål

Folk har mange spørsmål om “mormonene”, eller mer respektfylt, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Klikk her for å se hele listen.