Hvem skrev Mormons bok?

I likhet med Bibelen har Mormons bok mange forfattere.

Mormons bok er faktisk en samling historier som er overlevert fra den ene forfatteren til den andre. Den første forfatteren var profeten Nephi, som forlot Jerusalem sammen med sin familie rundt 600 f.Kr. og seilte til Amerika. Nephi overleverte opptegnelsen til sin yngre bror Jakob, som ga den til sin sønn Enos. Hver forfatter ga alltid opptegnelsen til en de stolte på.

Hvorfor heter den Mormons bok?

Etter mange hundre år ble opptegnelsen gitt til Mormon, som var både profet og militær leder. Mormon sammenfattet alle skriftene i ett bind, inngravert på tynne metallplater. Han kalte den Mormons bok. Før han døde, overleverte Mormon platene til sin sønn Moroni. Moroni tilføyde noen ord, og så gravde han ned platene.

Joseph Smith oversatte Mormons bok

I 1823 viste Moroni seg for Joseph Smith som en engel og fortalte ham hvor platene var nedgravd. Joseph Smith oversatte platene til engelsk ved Guds gave og kraft, og Mormons bok ble utgitt i Palmyra i New York i 1830.

Siden den gangen har denne hellige boken blitt oversatt til mer enn 100 språk, og over 150 millioner eksemplarer har kommet på trykk.

Få et gratis eksemplar av Mormons bok
Bestill nå