20 bibelbers som kan inspirere deg til å hjelpe andre

Tjeneste for andre er et kjennetegn på sann kristendom. Bibelen beskriver Jesu Kristi hengivne tjeneste for andre og oppfordrer hans tilhengere til å gjøre det samme. Bibelen viser også at å hjelpe andre mennesker er å tjene Gud og gir velsignelser.

Se hvordan Jesus tjente andre

Han vasket disiplenes føtter

“Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg” (Johannes 13:45).

Han helbredet de syke

“Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun stod opp og tjente ham.” (Matteus 8:14‒15).

Han oppreiste døde

“Men han tok [Jairus’ datter] ved hånden og ropte: Barn, stå opp! Og hennes ånd vendte tilbake. Hun reiste seg straks opp” (Lukas 8:54‒55)

Han led for våre synder

“Og han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, bad og sa: Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din … Og han kom i dødsangst og bad enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden” (Lukas 22:41‒42, 44).

 

I Bibelen lærer vi om mange tjenestegjerninger som ble utført av Jesus Kristus, vår Frelser. Han rådet oss til å gjøre vårt beste for å følge hans fullkomne eksempel ved å hjelpe våre medmennesker. Disse 20 versene som finnes i Bibelen, inspirerer oss til å tjene andre og lærer oss hvordan vi kan gjøre det.

Bibelen lærer oss å elske og tjene andre

1

2

3

4

Utfør tjeneste for din familie

5

6

7

Utfør tjeneste for dine medmennesker

8

9

10

11

Tjen dine fiender

12

13

14

15

Velsignelsene ved å hjelpe andre

16

17

18

19

20

Når vi elsker og tjener våre med mennesker, etterlever vi begge budene. Ved å hjelpe Guds elskede barn, viser vi vår kjærlighet til ham. Ved å tjene vår familie, våre naboer og våre fiender, vokser vår kjærlighet til dem. Bibelen lærer oss hvordan vi skal tjene andre, følge Jesus og finne glede.