20 bibelvers som kan hjelpe deg å føle Guds kjærlighet

Kjærlighet finnes overalt i Bibelen. Men disse 20 bibelversene om kjærlighet er mer enn bare inspirerende sitater – de er instruksjoner for å hjelpe deg å bli et bedre menneske, forbedre dine relasjoner og følge Jesus Kristus. Gud befaler oss alle å ha nestekjærlighet, Kristi rene kjærlighet, overfor alle.

Kjærlighetens egenskaper

Gud ønsker at vi skal elske andre slik han elsker oss – med en kjærlighet som er uselvisk, velvillig og evigvarende.

1

2

3

4

5

6

Elsk alle

Guds kjærlighet er usvikelig og altomfattende. Gud elsker alle mennesker på jorden. Han forventer at du gjør det samme – også når det er krevende.

7

8

9

10

Elsk din familie

Familien står sentralt i Guds plan for vår lykke. Kjærlige familieforhold kan vare evig.

11

12

13

14

15

Gud elsker deg

Gud er din himmelske Fader. Han er glad i deg. Han våker over hvert av sine barn og har stor omsorg for dem.

16

17

Elsk Gud

Husk alltid å vise kjærlighet, ærbødighet og takknemlighet til Gud, som har gitt deg alt.

18

19

20