Bibelens profetier

Gud kaller profeter til å undervise i hans bud, advare mot synd og profetere om fremtidige hendelser. Bibelen forteller om mange profetier som allerede har blitt oppfylt, så vel som mange som ennå ikke har funnet sted. Mange profetier i Bibelen dreier seg om Jesus Kristus, hans liv og hans rolle i hele menneskehetens fremtid.

Hvorfor kaller Gud profeter?

Hva ble profetert om Jesus?

Vet du om noen av Bibelens profetier som allerede er oppfylt?

Hva er noen av Bibelens profetier som ikke har blitt oppfylt ennå?

Hvordan gjelder disse profetiene for meg i dag?
Gratis bibelstudium