Hvordan kan jeg tilgi meg selv?

Noen ganger fortsetter vi å være strenge med oss selv lenge etter at Gud har tilgitt oss.

Jesus har allerede lidd for våre synder

Jesus led for våre synder i Getsemane. Når vi gjør noe galt, kan vi omvende oss – be Gud om tilgivelse – og bli rene igjen på grunn av Jesu offer. Å tilgi oss selv er en handling av tro på ham.

Det betyr ikke at vi kan gjøre hva vi vil fordi Jesus allerede hadde tatt hånd om det. Men det betyr at vi skulle ha tro og gå videre med livet når vi har omvendt oss. Vi skulle ikke dvele ved tidligere feiltrinn.

Studieøkt: Hvordan tilgi og bli tilgitt
Registrer deg

Skyldfølelse kan svekke vårt forhold til Gud

Hvis vi fortsetter å la skyldfølelse påvirke oss etter at vi har bedt om tilgivelse og gjort det vi kan for å rette opp våre feil, kan vi faktisk distansere oss fra Gud.

Noen ganger får vi det for oss at Gud ikke ønsker å snakke med oss, eller at vi er uverdige til å be. Det er ikke riktig. Gud elsker alle sine barn og er fullstendig villig til å tilgi når vi oppriktig omvender oss. Når Gud tilgir, er det som om synden aldri fant sted.

Det er viktig å forstå at djevelen “forsøker å gjøre alle mennesker ulykkelige likesom han selv er” (se 2 Nephi 2:27). Den elendighet som kommer av skyldfølelse, hemmer vår evne til å føle Ånden. Gud vil heller at vi skal tjene andre og ha det bra enn å føle oss dystre og urene.

Lær å gi slipp og gå videre

En profet i Mormons bok ved navn Enos skrev om sin erfaring med å be Gud om tilgivelse. Han ba hele dagen og natten, og til slutt hørte han en røst som sa: “Enos, dine synder er deg forlatt, og du skal bli velsignet” (se Enos 1:5). Det fine med denne historien er hvordan Enos reagerte. Han skrev: “Og jeg, Enos, visste at Gud ikke kunne lyve, derfor var min skyld tatt bort” (se Enos 1:6).

Enos fortsatte ikke å dvele ved sine feil. I stedet begynte han umiddelbart å be for andres velferd. Han gikk fra å tenke innover til å tenke på andre. Ta Enos’ eksempel til deg, og lær å gå raskt videre etter at du har omvendt deg.

Å tilgi deg selv er sunt

Å tilgi deg selv er et konsept som støttes av medisinsk og psykisk helsepersonell. Selv om vi ofte tenker på det som en religiøs læresetning, bekrefter vitenskapelig forskning fordelene ved å tilgi seg selv.

Andrea Brandt, ph.d. MFT sa: “Vær klar over at ikke alle er selvbevisste eller empatiske nok til å innrømme at de har gjort noe galt. Sett pris på at du er en person som kan se dine feil og mangler og si: ‘Jeg gjorde dette. Jeg er ansvarlig.’ Du har gjort noe galt, ja, men innerst inne er du et godt menneske” (Psychology Today, okt. 2017).

I bunn og grunn sier hun at det å være lei seg er en god indikator på vår karakter. Imidlertid er hun snar til å påpeke at “ingen fordeler eller goder kan komme av å bli værende i det nedbrytende mønsteret av selvstraff. Å straffe deg selv hjelper ingen. For å kunne hjelpe andre og gjøre ditt eget liv bedre, må du tilgi deg selv.”

Hvis du ønsker å lære mer om tilgivelse og Jesu Kristi rolle, oppfordrer vi deg til å møte Kirkens representanter.

Be om besøk av misjonærer
Vi vil gjøre vårt beste for å besvare dine åndelige spørsmål og hjelpe deg å komme nærmere Jesus Kristus.
Møt misjonærene