Hvordan kan jeg tilgi andre?

Det er ikke lett, men når vi tilgir, blir våre byrder løftet, og vi føler større fred.

Jesus lærte oss å tilgi

Da Jesus holdt Bergprekenen, minnet han folket på hvordan ting hadde vært under Moseloven – “øye for øye, og tann for tann” (se Matteus 5:38). Han underviste så om den høyere lov, som er å tilgi, vende det andre kinnet til og elske våre fiender (se Matteus 5:39–44).

Tilgivelse gjør oss fri

Å holde fast ved såre følelser er en konstant påminnelse om å være opprørt. Uløste konflikter tar for mye plass i vårt sinn. De påvirker søvnkvaliteten, og hvis vi ikke er forsiktige, kan vi la dem skade våre andre forhold.

Å nekte tilgivelse tapper energi som kunne vært bedre benyttet til å tjene andre og berike vårt eget liv. Mormons bok lærer oss at “mennesket er til for å kunne ha glede” (se 2 Nephi 2:25). Hvordan kan vi ha glede når vi fokuserer på sinne, uvilje, bitterhet og hevn?

Lær om tilgivelse i Mormons bok
Få et gratis eksemplar

Når vi velger å tilgi, lar vi Den hellige ånd komme inn i vårt hjerte. Lykke er et valg. Den avhenger ikke av andres handlinger, og heller ikke av at rettferdigheten vinner frem. Tilgivelse gjør oss fri.

Å tilgi noen er lettere sagt enn gjort, spesielt hvis ugjerningen er alvorlig. Noen ganger føles det som om tilgivelse er umulig. Men hvis vi stoler på Frelseren, som ikke bare led for våre synder, men også for deres, kan vi finne styrke utover vår egen. Be om styrke til å tilgi, og Jesus vil hjelpe deg. Eldste Kevin R. Duncan, en leder i Kirken, har sagt: “Selv om vi kanskje er et offer én gang, behøver vi ikke å være et offer to ganger ved å bære byrden som hat, bitterhet, smerte og bitterhet utgjør.”

Tilgivelse er ikke det samme som tillit

Når du tilgir noen, kan det likevel ta lang tid før du stoler på dem igjen. Det er helt i orden. Du kan for eksempel tilgi noen som stjal fra deg, men det betyr ikke at du lar døren være ulåst. På samme måte kan en som har vært i et voldelig forhold, tilgi overgriperen uten å gå tilbake til forholdet igjen. Vi skulle tilgi alle. Men bruk din forstand til å finne ut om du vil stole på noen igjen.

Det største eksempel på tilgivelse

Når vi synes det er vanskelig å tilgi, kan vi se hen til Jesu Kristi eksempel. Selv da han hang på korset, med nagler gjennom hender og føtter, ropte han til Gud: “Far, Forlat dem, for de vet ikke hva de gjør” (Lukas 23:34). Vi har kanskje ikke evnen til å tilgi på egenhånd, men Jesus led for våre “smerter og lidelser” (se Alma 7:11) slik at han kunne vite hvordan han kunne hjelpe oss. Ved hjelp av hans nåde kan vi ikke bare bli tilgitt, men vi kan også ha styrke til å tilgi andre.

Historier og vers om å tilgi andre

Bibelen og Mormons bok har mange inspirerende historier om tilgivelse. Mens du leser gjennom disse eksemplene, kan du overveie hvordan du kan bli bedre til å følge Frelserens instruksjoner om å tilgi andre.

Tilgivelse i Bibelen: Den fortapte sønn

Sønnen sløste bort pengene sine

En mann hadde to sønner. Den yngste krevde arven sin. Så dro han fra landet og “sløste … bort alt han eide i et utsvevende liv” (se Lukas 15:13)

Han hadde ingen mat

En hungersnød rammet landet, og sønnen hadde ingen penger til å kjøpe mat. Han tok seg en jobb med å mate griser, og var så sulten at han ville ha spist grisematen. (se Lukas 15:14‒16)

Han bestemte seg for å dra hjem

Så begynte han å tenke på sin fars tjenere og at de hadde rikelig med mat. Han bestemte seg for å gå og be sin far om unnskyldning og si at han ikke var “verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk” (Lukas 15:19)

Faren tilga ham

“Og han stod opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham” (Lukas 15:20).

Hans eldre bror ble misunnelig

Faren kledde sønnen i fine klær og holdt en fest for ham med den beste maten. Den eldste sønnen kom hjem fra arbeidet og hørte musikk og dans. Han ble misunnelig og nektet å gå inn i huset. (se Lukas 15:22‒28)

Broren begynte å klage

Faren kom ut og snakket med sin eldste sønn. Sønnen spurte hvorfor han aldri hadde fått et festmåltid når han hadde vært rettskaffen og ansvarsbevisst hele tiden.

Faren ga ham en verdifull lærdom

Faren svarte at den eldste sønnen alltid var hos ham, og “alt mitt er ditt” (se Lukas 15:31). Han sa at de skulle være glade “fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet” (se Lukas 15:32).

Hvordan gjelder denne historien i dag?

Vi kan tilgi dem som har krenket eller såret oss, selv om det ikke virker rettferdig. Gud vil rette opp i det, og hvis vi er trofaste, kan vi motta alt han har.

En historie om tilgivelse i Mormons bok

Moroni hadde et problem

Moroni var kaptein. Hærstyrken hans hadde ikke nok soldater til å forsvare de byene de hadde gjenerobret fra sine fiender.

Han ba Pahoran om hjelp

Moroni sendte brev til guvernør Pahoran og “ønsket at han skulle samle menn for å forsterke [hærstyrkene]” (se Alma 59:3), slik at de kunne forsvare de byene de hadde gjenerobret.

Hjelpen kom aldri

Det ble imidlertid aldri sendt hjelp, og en av byene ble angrepet. Byen falt. “Moroni ble sint på myndighetene på grunn av den likegyldighet de viste for sitt lands frihet” (se Alma 59:13).

Moroni ble sint på Pahoran

Moroni skrev et nytt brev til Pahoran, guvernøren, og anklaget ham for å være doven, maktsyk og bare bry seg om sin egen sikkerhet. Han truet også med å marsjere mot Pahoran og slå ham med sverdet (se Alma 60:30) hvis han ikke sendte hjelp.

Beskyldningene hans var feilaktige

Det Moroni ikke visste, var at Pahoran var i ferd med å gjøre opprør og hadde blitt tvunget til å flykte fra hovedstaden. Han besvarte Moronis brev og sa: “Jeg gleder meg ikke over dine store lidelser, ja, det bedrøver min sjel” (Alma 61:2).

Pahoran valgte å tilgi ham

Selv om Pahoran ble feilaktig anklaget, ble han ikke fornærmet. Han sa: “Du klandret meg, men det har ingen betydning. Jeg er ikke sint, men gleder meg over ditt hjertes storhet” (se Alma 61:9). Deretter ba han om Moronis hjelp til å bekjempe opprøret.

Hvis du har spørsmål om tilgivelse, oppfordrer vi deg til å snakke med våre misjonærer. De kan lære deg mer om Jesu Kristi nåde og hjelpe deg å lære å gi slipp på uvilje og sinne. Husk å stole på Frelseren, og ditt liv vil bli fylt med fred og lykke.

Be om besøk av misjonærer
Vi vil gjøre vårt beste for å besvare dine åndelige spørsmål og hjelpe deg å komme nærmere Jesus Kristus.
Møt misjonærene