Hvordan kan jeg få tilgivelse av Gud?

Omvendelse gir tilgivelse og helbredelse ved Jesu Kristi kraft.

Omvendelse er mye mer enn å erkjenne ugjerninger eller å si at vi er lei oss. Det er en forandring i sinn og hjerte som innebærer å vende seg bort fra synd og å be Gud om hjelp og tilgivelse. Når vi omvender oss, opplever vi varig lykke.

Omvendelse er en sjanse til å bli bedre. Gud vil være tålmodig med deg når du arbeider for å overvinne dårlige vaner og avhengighet, og gjør virkelige forandringer i livet. Denne forandringen er mulig på grunn av Jesus Kristus og hans offer. Uansett hvor lang tid det tar, er det verdt det.

Hvorfor trenger jeg å omvende meg?

Mange tror at det ikke finnes noe absolutt rett eller galt. Gud har imidlertid forventninger til oss og har gitt oss bud å følge. Når vi er ulydige mot Guds bud, synder vi. Vi er alle ufullkomne, og vi trenger alle å omvende oss, for “alle har syndet og står uten ære for Gud” (Romerne 3:23).  Våre synder hindrer oss i å kunne vende hjem for å bo hos Gud.

Jesus Kristus gjorde det mulig for oss å få tilgivelse. Han led for våre synder slik at hvis vi omvender oss, kan vi bli rene igjen og bli fri for anger.

Omvendelsens velsignelser

Synd er en tung byrde som fyller oss med anger og sorg. Omvendelse fjerner disse følelsene og erstatter dem med glede. Alma, en profet i Mormons bok, beskrev sin lykke etter å ha omvendt seg: “Ikke noe [kan] være så intenst og sødmefylt som min glede var” (Alma 36:21). Når vi omvender oss fullt ut, blir vi tilgitt og helbredet. Vi vil føle fred, glede, frihet og selvtillit.

Studieøkt: Hvordan tilgi og bli tilgitt
Registrer deg

Hvordan kan jeg omvende meg?

Jesus Kristus har makt til å tilgi dine synder. Prosessen med å omvende seg er ikke komplisert, men den kan noen ganger være smertefull og vanskelig. Herren har lovet: “Den som har omvendt seg fra sine synder, er tilgitt, for jeg Herren, kommer dem ikke mer i hu” (L&p 58:42).

Omvendelse er en personlig erfaring med Jesus. Noen synder kan ta lengre tid å omvende seg fra enn andre.  Selv om prosessen med å omvende seg ikke skulle betraktes som en huskeliste, kan disse prinsippene hjelpe deg hvis du ikke er sikker på hvor du skal begynne eller om du strever med å se din fremgang.

Lær prinsippene for omvendelse

Ha tro

Tro på Jesus Kristus er avgjørende for omvendelse. Ha tro på at Jesus Kristus kan befri deg for syndens byrde og at du kan bli ren igjen.

Erkjenn synd

Erkjenn at du har syndet – at du på en eller annen måte har vendt deg bort fra Gud. Forandring kan ikke skje hvis du nekter å innrømme at du har gjort noe galt.

Føl sorg

Du skulle føle ekte anger på grunn av de tingene i livet ditt som er i strid med Guds vilje. Ha et oppriktig ønske om å gjøre endringer. Når dine synder er tilgitt, vil din sorg bli erstattet med glede.

Slutt med synden

Oppriktig sorg skulle føre til at du slutter å gjøre det som er galt. Jesus sa til kvinnen som var blitt grepet i hor: “Gå bort, og synd ikke mer” (Johannes 8:11).

Bekjenn

Vær åpen og ærlig overfor Gud i bønn, og innrøm at du har begått feil. Når du har bekjent dine synder, kan du be om hjelp. “Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder ‒ se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem” (L&p 58:43).

Gi vederlag

Hvis det er mulig, skulle du rette opp skaden dine handlinger har forårsaket. Hvis vi har krenket en annen, kan du be vedkommende om tilgivelse og gjøre alt du kan for å gjøre det godt igjen.

Fyll ditt liv med det gode

Fyll ditt liv med oppbyggende og styrkende aktiviteter. Dette innbefatter å tilbringe tid med gode venner, be, lese i Skriftene og gå i kirken. Dette gir åndelig kraft og øker din styrke til å overvinne svakheter.

Fortsett å komme til Kristus

President Dallin H. Oaks tar for seg hvert av prinsippene for omvendelse og sier: “Alt dette er en del av innbydelsen om å komme til Kristus som så ofte gis i Skriftene.” Frelserens kjærlige oppfordring til å omvende seg er like viktig og frigjørende i vår tid som den alltid har vært.

Har jeg syndet for mye til å kunne omvende meg?

Jesus har betalt prisen for enhver synd. Du har kanskje følt at dine synder er for alvorlige eller at du har gjort den samme feilen for mange ganger. Men uansett hvor mye vi har syndet, kan vi alltid omvende oss og få tilgivelse. Noen synder kan være lettere å rette opp enn andre, men Jesus Kristus har sørget for fullstendig tilgivelse for alle synder. Han har et sterkt ønske om å tilgi.

Få Mormons bok gratis
Be om en nå