Jesu Kristi misjon

Jesus Kristus er den største som har blitt født på denne jorden – vårt fullkomne eksempel. Han er Herrenes Herre, Skaperen, vår Frelser, og han kom til jorden for at vi kunne få bo hos Gud igjen.

Guds Sønn

Jesus er Gud Faderens førstefødte i ånden og er Guds eneste barn i kjødet. Hans jordiske mor, Maria, bar ham før han ble født og oppdro ham mens han var på jorden. Hans misjon ble bestemt før verden ble skapt.

Jesu mirakler overbeviste mange om at han var en profet, men han var mye mer enn det. Da han spurte sine disipler: “Hvem sier dere at jeg er?” svarte Simon Peter: “Du er Messias, den levende Guds Sønn” (Matteus16:15‒16).

Lærer

Jesus var den beste læreren som noensinne har levd, og han underviser oss fortsatt i dag. Som 12-åring ble Jesus funnet mens han underviste lærere i tempelet (se Lukas 2:46). De ble forundret over hans kunnskap. Jesus fortsatte å holde store prekener gjennom hele sitt liv.

Jesus forkynte at alle mennesker “skal ha liv og ha overflod” (Johannes 10:10). Det er ved tro på Jesus og lydighet mot hans læresetninger at vi kan få bo hos Gud igjen.

Eksempel

Jesus levde et fullkomment liv – fritt for synd – og ga oss et fullkomment eksempel for oss å leve etter. Alle religiøse ting skulle utføres i hans hellige navn.

Jesus trengte ikke dåp for å vaske bort noen synder. Men han gjorde det for å vise oss at dåp kreves av alle for å “fullbyrde all rettferdighet” (Matteus 3:15).

Jesus er også det fullkomne eksempel på kjærlighet. Mens han levde på jorden, tok han seg av de fattige, helbredet spedalske (se Lukas 17:12‒19) og viste aldri bort små barn (se Matteus 19:13‒14). Hans kjærlighet er uendelig og tilgjengelig for alle som trenger den.

Jesus forkynte at vi må tilgi. Selv da han døde på korset, tilga Jesus dem som drepte ham.

Frelser

Det hebraiske ordet for Jesus er Jeshua, som betyr “frelser”. Jesus oppfylte sin rolle som frelser ved sitt villige offer og sin oppstandelse.

I Getsemane følte Jesus vekten av enhver synd og smerte som menneskene kan oppleve. Jesus led for hver synd og for hver person som noensinne har levd.