Den hellige ånd

Den hellige ånd er et medlem av Guddommen

Den hellige ånd er adskilt fra Gud og Jesus, men de er forenet i hensikt. Den hellige ånd hjelper oss å forstå rett og galt, trøster oss i sorg og hjelper oss å bli kjent med Gud og hans Sønn.

Hvordan Den hellige ånd kan velsigne oss

Den hellige ånd kan hjelpe oss på mange måter. Her er noen.

1. Vår himmelske veileder

Når et valg føles uforklarlig godt eller riktig, betyr det at Den hellige ånd hjelper oss å gjenkjenne sannheten. Våre åndelige følelser kan bidra til å veilede våre valg og avgjørelser. Noen ganger kan de til og med advare oss eller hjelpe oss å unngå fare.

2. Vår Trøster

Den hellige ånd er en kilde til trøst når vi er triste eller ensomme. Han kan lindre vår frykt og hjelpe oss å føle fred når vi sørger. Når vi ber Gud om trøst, kan vi føle Den hellige ånds kraft.

3. Vår lærer

Den hellige ånd kan hjelpe oss å lære ting som kan forandre vårt liv til det bedre. Den hellige ånd hjelper oss å vite at Gud virkelig finnes, at Jesus Kristus døde for våre synder og at vi kan bli tilgitt og fylt med glede.

4. Vår karakterbygger

Når vi føler og lytter til Den hellige ånd, vokser vi personlig og blir mer lik Jesus. Vi kan oppleve livet med større kjærlighet, glede, tro og godhet. Bibelen sier at “Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet” (Galaterne 5:22‒23).

Å oppfatte Den hellige ånd

Gud kommuniserer med oss gjennom Den hellige ånd. Den hellige ånd kan komme til oss i form av gode tanker og ideer, eller som fredelige, betryggende følelser. Når vi har gode tanker eller følelser, betyr det at Gud oppmuntrer oss, viser oss sannhet og gir oss veiledning.

Vi føler alle Den hellige ånd på vår egen måte. Noen ganger er den beskrevet i Bibelen som en “stille susen” (1 Kongebok 19:12) som nesten synes å hviske til ditt sinn.

Du kan føle Den hellige ånd oftere

Hvis du ønsker å være åpen for Den hellige ånd, er det ofte nyttig å be og meditere på et fredelig sted. Du kan også føle Den hellige ånd når du ber og leser i Bibelen og i Mormons bok. Når du tar deg tid til å studere Guds ord, viser du ham at du virkelig ønsker å kjenne ham og lære av ham.

Mormons bok kan hjelpe deg å føle Den hellige ånd

Mormons bok gir et løfte til alle som leser og ber om den:

“Når dere mottar dette, vil jeg be dere innstendig om å spørre Gud den evige Fader, i Jesu Kristi navn om ikke disse ting er sanne. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere ved Den Hellige Ånds kraft” (Moroni 10:4).

Hvis du oppriktig leser og ber angående Mormons bok, vil du føle Den hellige ånd bekrefte dens sannhet. Mormons bok kan hjelpe deg å vite at Gud lever og er glad i deg, og at Jesus er din Frelser. Misjonærer kan hjelpe deg å lære hvordan du kan bli mer oppmerksom på Den hellige ånd og hvordan du kan føle større fred og glede i ditt liv.

Få Mormons bok gratis
Be om en nå