Finnes Gud virkelig?

Ja. Han kjenner og elsker deg.

Gud er alles Far. Han kjenner og elsker alle sine barn med ren farskjærlighet. Fordi han bor i himmelen, kaller vi ofte Gud vår himmelske Fader. I hans øyne er vi alle likeverdige, og vi er alle verdige til kjærlighet og lykke. Gud kjenner og forstår hver enkelt av oss personlig. Han kjenner våre sterke sider, våre svakheter, våre håp og vår frykt. Vår kjærlige himmelske Fader er tålmodig, medfølende og forståelsesfull. Uansett hvem vi er eller hva vi har gjort, ønsker Gud at vi skal søke ham slik at han kan hjelpe oss underveis. Når han hjelper oss å vokse, vil vi begynne å forstå og oppleve ekte glede.

Du kan kjenne Gud selv

Gud kjenner hver og en av oss, og vi kan også kjenne ham. Jesus sa: “Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus” (Johannes 17:3).

Jesus forkynte at Gud, vår himmelske Fader, er der for oss når vi søker ham. Når vi utvikler et forhold til Gud, kan vi begynne å bruke hans kraft til å hjelpe oss med utfordringer i vårt liv. Vi kan ta fatt på reisen for å bli kjent med Gud ved å be til ham og lese hans ord.

Gud og Mormons bok

I likhet med Bibelen er Mormons bok Guds ord. Den er her for å hjelpe oss å lære mer om ham. Når du blir kjent med ham, vil livet ditt endre seg. Det hele begynner med å be og lese hans ord.

Mormons bok vil lære deg tre verdifulle ting

1. Gud elsker deg. Du er hans barn, og han er der for deg.

2. Ditt liv har en hensikt. Når du begynner å lære om denne hensikten, vil du bli fylt med håp og lykke.

3. Jesus levde og døde for oss alle. Når vi følger hans læresetninger, kan vi en dag vende tilbake for å bo hos Gud.

Millioner har funnet Gud i Mormons bok

Her er to historier.

Shaquilles historie

Shaq vokste opp i Georgia og ble profesjonell løper. Selv om han er oppvokst i et baptisthjem, fant han Gud gjennom Mormons bok.

Daisys historie

Daisy kjente noen medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, men hun visste ikke hva de trodde på. Etter å ha snakket med misjonærene på Internett, oppdaget hun en ny forståelse av Gud og sin hensikt i livet.

Få et gratis eksemplar av Mormons bok
Bestill nå