Bønnens kraft

Gud er din kjærlige Fader i himmelen. Som hans barn kan du be ham om hjelp og veiledning. Du kan bruke Guds kraft til å finne løsninger på utfordringer i ditt liv.

Virkelige erfaringer med bønn

To måter å få mer ut av bønn på

1. Be om hjelp

Misjonærer er beredt til å lære deg å be og hvordan du kan oppfatte Guds svar på dine bønner.

2. Se hen til Skriftene

I likhet med Bibelen lærer Mormons bok oss om Gud, bønn og Jesus Kristus. Når du leser Mormons bok, kan du lære hvordan du bygger opp tro slik at du kan få tilgang til Guds kraft.

Få et gratis eksemplar av Mormons bok
Bestill nå