Dere kan være en familie for evig

Familier er en stor del av Guds plan for vår lykke. Vi blir født inn i en familie. Vi ønsker å bygge sterke familieforhold. Hjemmet kan være et sted hvor vi føler støtte, trygghet og kjærlighet. Gud ønsker ikke at familiebånd skal opphøre når vi dør. På grunn av templer kan vi bli gjenforent med vår familie i det neste liv.

Til døden skiller dere?

Når siste dagers hellige gifter seg, forstår de at ekteskapet er ment å vare evig. Vielsesseremonier i templer inneholder ordene “for tid og all evighet”, ikke “til døden skiller dere”. Men det er ikke ordene som gjør evig ekteskap mulig ‒ det er Guds kraft.

Guds kraft til å forene

I Bibelen ga Jesus de tolv apostler beseglingsmyndigheten, eller “nøklene” til å kunne besegle. Denne myndigheten innebar at ekteskapet, og mange andre storartede velsignelser, kunne vare evig. “Nøklene” låser ekteskapet. Ingenting kan bryte denne låsen unntatt utroskap mot ektefelle eller Gud.

Da Gud gjenopprettet sin kirke gjennom Joseph Smith, ga han ham også beseglingsmyndigheten. Når ektepar blir viet i et siste dagers hellig tempel, har vedkommende som utfører seremonien, fått tillatelse til å bruke denne myndigheten.

Hvordan kan jeg styrke familien min?
Gratis bibelstudium

Beseglingskraften strekker seg til barna

Barn som blir født til ektepar som er gift i templer, blir automatisk “beseglet” til sine foreldre. Familier som slutter seg til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige senere i livet, kan også dra til tempelet for å bli beseglet.

Forfedre og slektshistorie

Velsignelsen ved en evig familie er ikke bare for oss i dag. Hva med din tipp-tipp-tipp-oldemor som aldri ble beseglet til sin mann og sine barn? Heldigvis syns Gud at evige familier er så viktige at han har gjort det mulig å sørge for at alle kan bli forenet med sine kjære for alltid.

Siste dagers hellige forsker frem sine forfedre og fører omhyggelige opptegnelser over hvem som har blitt beseglet. Når de finner noen som ikke har blitt beseglet, går de i tempelet og gjør en seremoni på vegne av denne avdøde slektningen. Denne avdøde slektningen kan velge å godta beseglingen eller ikke. Beseglingskraften er som en lenke som knytter slektsledd sammen.

Finn ut hvordan du kan være sammen med familien din for evig
Møt misjonærer