Jeg kan jeg gjøre alle ting med Kristi hjelp

Når vi vender oss til Jesus Kristus, blir vi i stand til å gjøre ting vi aldri hadde drømt om var mulig. Eller overleve ting vi skulle ønske at vi aldri måtte oppleve.

Filipperne 4:11–13

11 Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe. For jeg har lært å være fornøyd med det jeg har.

12 Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting innviet ‒ både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød.

13 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Styrk ditt forhold til Jesus
Gratis bibelstudium