4 tips som vil forbedre ditt bibelstudium

Følg fremgangsmåtene nedenfor for å få mest mulig ut av læresetningene som finnes i Bibelen.

1. Du trenger ikke begynne på begynnelsen

Bibelen er en veldig lang bok, men du kan begynne nesten hvor som helst. Hvis du for eksempel ønsker å lære om Jesus, kan du begynne med evangeliene – Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som finnes i Det nye testamente.

2. Innled ditt studium med bønn

Begynn med å henvende deg til Gud. Be ham så om visdom og forståelse mens du leser. Be om konkret veiledning. Når du er ferdig, avslutter du bønnen “i Jesu Kristi navn. Amen”. Klikk her for å lære mer om hvordan du ber.

3. Vurder å studere etter emne

Begynn med ressursene som finnes på ChurchofJesusChrist.org, som viser vanlige emner og beslektede skriftsteder. Du kan så bruke de koblede ordene til å utvide ditt studium.

Ønsker du dypere studietips?
Last ned Gospel Library

4. Skriv ned det du lærer

Ikke glem det Bibelen har å lære deg! Bruk en dagbok eller notatbok til å holde oversikt over hvilken innsikt du får mens du studerer.