Jesu Kristi liv

Jesus Kristus er Guds Sønn og vår Frelser. Alt fra hans tjenestegjerning til hans død, gjorde han for oss.

Fødsel

Jesus er Guds Sønn, men ble født av en kvinne på jorden. Denne trofaste kvinnens navn var Maria. Da Maria fødte Jesus, viste mange tegn og engler seg, slik at trofaste personer kunne finne ham og vise sin respekt. Du har kanskje sett dette fremstilt ved julekrybber i julen.

Barndom

Selv som ung mann underviste Jesus i Guds ord. Da han var 12 år gammel, ble Jesus funnet “i templet. Der satt han midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem. Og alle som hørte ham, var forundret over hans forstand og over de svar han ga” (Lukas 2:46‒47).

Dåp

Da Jesus begynte sin tjenestegjerning som 30-åring, gikk han mange kilometer til elven Jordan for å bli døpt av sin fetter, døperen Johannes, som hadde myndighet til å utføre dåp.

Selv om han var uten synd, ble Jesus likevel døpt for å lære oss lydighet mot Gud, den rette måten å bli døpt på og hvor viktig det er å bli døpt ved den rette myndighet.

Etter Jesu dåp ved nedsenkning erklærte Gud: “Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag” (Matteus 3:17).

Tjenestegjerning og mirakler

Jesus helbredet de syke, ga blinde synet tilbake og bragte til og med de døde tilbake til livet. Ikke minst tilga han folk deres synder. Selv om hans gjerninger ble ansett som blasfemisk oppførsel av de jødiske prestene, minnet Jesus stadig folk på at hans gjerninger var i tråd med Guds vilje “for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen” (Johannes 14:13).

Korsfestelse

Gjennom hele hans liv var mange sinte på Jesus fordi de ikke forsto ham. Han underviste ukjente ting og viste medfølelse med syndere. Han viste en utrolig kraft, og noen politiske og kirkelige ledere følte seg truet av hans innflytelse.

Jesus ble arrestert og senere korsfestet, eller drept, noe han tillot for å oppfylle Guds vilje. “Jeg setter mitt liv til,” sa Herren, “for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen” (Johannes 10:17‒18). Selv da Jesus ble drept av sitt eget folk, ba han om at Gud måtte ha barmhjertighet med dem.

Oppstandelse

Tre dager etter at han døde, sto Jesus opp fra graven – og den oppstandne Herre viste seg snart for sine venner og tilhengere. Han var den første som sto opp fra de døde, noe som betyr at hans ånd ble gjenforent med hans fullkomne fysiske kropp etter døden. Fordi Jesus levde igjen, vil vi alle oppstå en dag.