Gud taler til oss gjennom profeter

Profeter veiledet Guds folk gjennom hele Bibelens tid – og de leder oss fortsatt i dag.

Hvorfor har vi profeter?

Gud ønsker at vi skal overvinne våre utfordringer, bli bedre mennesker og vende tilbake for å bo hos ham etter dette liv. Men han forventer ikke at vi skal klare det alene. Han veileder oss gjennom bønn, Skriftene og profeter. En profet er en som er kalt av Gud til å gi veiledning til hele verden. Fra Abraham og Moses til levende profeter i dag følger Gud et mønster for å veilede sine barn gjennom profeter.

Hvordan påvirker profeter samfunnet?

Selv om Guds bud aldri forandrer seg, er den verden vi lever i, alltid i endring. Forskjellige tidsperioder har alle ført med seg nye omstendigheter og unike utfordringer. Profeter mottar veiledning fra Gud for å hjelpe folk å navigere gjennom utfordringer og situasjoner.

I Bibelen oppfordret profeter folket til å omvende seg og forutsa Jesu Kristi fødsel, død og oppstandelse. I dag fortsetter profeter å vitne om Jesus. De advarer også og gir råd til alle mennesker om viktige emner.

Nylige profetiske læresetninger handler om samfunnsspørsmål som ekteskap og familieforhold, praktiske saker som utdannelse og økonomisk ansvar, og åndelige temaer som hjelper oss å overvinne personlige prøvelser og finne større trygghet og tro.

Profeter i dag

Den virkelige prøven på en profets ord er når vi anvender dem på vårt eget liv. De som hører disse budskapene, sier ofte: “Det var som om han talte til meg.” Gud kjenner våre dypeste bekymringer og ønsker å hjelpe. En av måtene han hjelper sine barn på, er ved å gi inspirasjon til profeter.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er unik i verden i dag fordi profeter gir regelmessig veiledning fra Gud. Disse budskapene er tilgjengelige for alle mennesker. Den nåværende profeten, president Russell M. Nelson, sammen med tolv apostler, taler til verden to ganger i året under en rekke møter kalt generalkonferansen. Ordene fra profeten og apostlene blir kringkastet internasjonalt og delt på Internett slik at alle kan få glede av dem. Profeten og apostlene vitner om at Jesus er Frelseren, og de hjelper oss å følge hans eksempel.

Etter hvert som du lærer mer om profeter, vil du begynne å forstå at Gud fortsatt taler til oss i dag, og at du kan bli bedre til å følge ham og finne større lykke ved å lytte til profetens rettledning. Vi oppfordrer deg til å lære mer om Jesu kirke ved å snakke med misjonærene.

Lær om Jesu Kristi gjenopprettede kirke
Møt misjonærer