Jesu opprinnelige kirke falt fra

Etter at Jesu apostler døde, gikk Guds prestedømme tapt.

Jesus valgte apostler og profeter til å lede sin kirke

Da Jesus var på jorden, kalte han tolv apostler og ga dem myndighet til å forkynne, døpe og lede sitt folk. Etter at Jesus hadde forlatt jorden, fortsatte apostlene å motta hans veiledning gjennom Den hellige ånd. De arbeidet for å opprette kirker i Roma, Hellas og andre steder. Men de strevde stadig med å holde orden blant de nye kristne konvertittene.

Jesu kirke ble forkastet, forandret og til slutt borte

Etter hvert som Kirken vokste, opplevde apostlene uenighet blant troende og sterk motstand fra ikke-troende. Mange apostler led martyrdøden, og folk var uenige om betydningen av Jesu læresetninger. Folk begynte å danne forskjellige kirker uten Guds myndighet til å gjøre det. Disse kirkene gled bort fra Jesu Kristi opprinnelige kirke.

Som følge av dette opplevde kristendommen et omfattende frafall eller avvik fra grunnleggende religiøse oppfatninger. Guds prestedømme, eller myndighet til å handle i hans navn, gikk tapt, rene prinsipper ble forvrengt, og evangeliets sannheter ble adspredt.

Reformatorer prøvde å bringe kirken tilbake

På 1500-tallet så reformatorer som Martin Luther og John Calvin kristendommens falne tilstand. De forsøkte å tilbakestille den kristne kirken til dens tidligere tilstand for å innrette den bedre etter Bibelens læresetninger.

Men det var ikke nok at Jesu Kristi opprinnelige kirke bare skulle “reformeres”. Visse prinsipper og sannheter hadde gått tapt for lenge siden, sammen med prestedømmets myndighet til å handle i Guds navn. Jesu Kristi kirke i sin helhet ville måtte bringes tilbake, gjeninnføres, eller med andre ord, gjenopprettes.

Lær om Jesu Kristi gjenopprettede kirke
Møt misjonærer