Hvor kommer vi fra?

For å forstå din hensikt her, hjelper det å vite hvor du kommer fra. Kort sagt levde ånden din i himmelen før du ble født.

Vi levde en gang i Guds nærhet

Før jorden ble skapt, levde vi alle sammen med Gud, vår himmelske Fader. Han ville at vi skulle lære av erfaringer her på jorden for å hjelpe oss å bli mer lik ham. Omtrent som barn som reiser hjemmefra for å studere, måtte vi forlate vårt himmelske hjem for å vokse personlig, lære av våre feil, finne glede og utvikle tro. For å utvikle oss trengte vi et miljø som ville prøve oss og utfordre oss. Derfor skapte Gud denne jorden og lærte oss sin plan for vår lykke. Vi er alle her fordi vi stolte på hans plan, som har til hensikt å gjøre det mulig for oss å vende tilbake for å bo hos ham igjen.

Lær om Guds frelsesplan

Hvor kommer jeg fra?

Før du ble født, levde du sammen med din himmelske Fader. Han kjente og elsket deg, og underviste deg om valg som ville lede til varig lykke. Denne perioden kalles den førjordiske tilværelse.

Gud presenterte sin plan for oss

Gud ønsket at vi skulle komme til jorden for å få et fysisk legeme. Her møter vi utfordringer og situasjoner som hjelper oss å lære og vokse slik at vi kan bli mer som ham.

Jesus ble valgt som vår Frelser

Gud visste at vi ville begå feiltrinn, så han valgte Jesus Kristus til å komme til jorden og lide for våre synder. Jesu offer gir oss mulighet til å få tilgivelse og bli renset for våre synder slik at vi kan leve sammen med Gud igjen en dag.

Hva er hensikten med mitt liv?

Vi husker ikke at vi levde sammen med Gud før vi kom til jorden. Som en følge av dette må vi lære å ha tro og å velge mellom rett og galt. Livet er ikke lett, men vanskelige tider hjelper oss å verdsette lykke og fred.

Jesu offer

Jesus led og døde for våre synder. Men hans offer fjerner ikke vårt ansvar. Vi må velge å ta imot Jesus ved å omvende oss når vi gjør feil, bli døpt og holde hans bud.

Hvor går vi hen etter at vi dør?

Når vi dør, adskilles vår ånd og vårt legeme. Vår ånd går til åndeverdenen. Det er et sted for hvile og lykke for dem som har gjort gode valg og en tilstand av helvete for dem som har gjort dårlige valg.

Åndeverdenen

Åndeverdenen er ikke et endelig bestemmelsessted eller dom. Fordi Gud er så kjærlig og rettferdig, vil de som er i helvete som aldri visste om Jesus i jordelivet faktisk bli undervist om hans evangelium og gitt muligheten  til å ta imot ham.

Alle skal få leve igjen

Jesus overvant døden slik at vi alle kan leve igjen. Dette kalles oppstandelsen. Når vi oppstår, vil vår ånd og kropp forenes. Vår kropp vil være fullkommen og vi vil aldri dø igjen.

Den endelige dom

Jesus vil dømme oss i henhold til våre handlinger og vårt hjertes ønsker. Han vil være så nådig han bare kan. Fordi våre handlinger og ønsker varierer, innbefatter himmelen forskjellige riker eller herlighetsgrader.

Det celestiale rike

Vår himmelske Fader og Jesus bor i Det celestiale rike. Hvis du etterlever Jesu læresetninger og blir renset fra synd ved hans offer, vil du komme dit. Du vil leve i Guds nærhet og oppleve varig glede.

Det terrestriale rike

Mennesker som nekter å ta imot Jesu Kristi evangelium men som ellers lever et godt liv, vil motta en plass i det terrestriale rike.

Det telestiale rike

De som fortsetter i sine synder og ikke omvender seg vil motta en plass i Det telestiale rike.

Hensikten med livet på jorden

Som en del av Guds plan får vi en fysisk kropp ved fødselen. Vi møter mange utfordringer og fristelser, men vi opplever også lykke og kjærlighet. For å lære ved tro fikk Gud oss til å glemme vårt liv i himmelen. Han ga oss også frihet til å velge, slik at vi selv kunne velge mellom godt og ondt. Jordelivet ble en prøvestand der våre avgjørelser om å leve et godt liv og følge Gud ville avgjøre om vi ville være rede til å vende tilbake og bo hos ham igjen en dag.

Gud ga sin Sønn til å være vår Frelser

Vår himmelske Fader visste at i dette livet ville ingen av oss være fullkomne. For å overvinne våre synder og feil, sørget Gud for en Frelser for oss. Han sendte sin elskede Sønn Jesus Kristus for å hjelpe oss å bli tilgitt og lære oss hvordan vi kan vende tilbake til vår himmelske Fader.

Misjonærer kan forklare i detalj frelsesplanen og Jesu Kristi rolle, og de vil med glede besvare alle spørsmål du måtte ha. Kunnskapen om Guds plan kan forandre ditt perspektiv og hjelpe deg å leve livet med mer håp, glede og mening.

Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor går jeg hen?
Møt misjonærer

Du kan bli kjent med Guds plan gjennom Mormons bok

Du kan selv få vite at Guds plan er virkelig. Du kan også vite hvordan Jesu Kristi læresetninger kan hjelpe deg å leve et liv med mer mål og mening, håp og lykke, selv i tider med vanskeligheter eller usikkerhet. Disse sannhetene undervises tydelig i Mormons bok. Du kan få ditt eget eksemplar av denne boken gratis.

Få Mormons bok gratis
Be om en nå