Jeg vil ikke frykte

Når vi står overfor harde kamper, eller når livet overvelder oss, må vi aldri rømme i frykt fordi “Herren er min hyrde” og “[jeg frykter] ikke for ondt” (Salmene 23:1, 4).

Salmene 23:1‒6

1 Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.

2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.

3 Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.

5 Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.

6 Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Finn ut hvordan Jesus kan styrke deg
Gratis bibelstudium