Han gjør det mulig

1:50

Vi kan gjøre bedre og bli bedre

Vi kan bli bedre

Hvordan kan omvendelsesprosessen hjelpe oss å bli bedre?

Å stole på Kristi forsoning

Hvordan kan det å stole på Kristi forsoning hjelpe deg å bli kjent med Frelseren?

Renset ved omvendelse

Hvordan kan du bli renset ved omvendelse?

Familien Fu

Oppdag hvordan du også kan få visshet om at Gud finnes.

words and things

Hvem er Jesus Kristus?

Guds Sønn

Jesus er Gud Faderens førstefødte i ånden og er Guds eneste barn i kjødet. Hans jordiske mor, Maria, bar ham før han ble født og oppdro ham mens han var på jorden. Hans misjon ble bestemt før verden ble skapt.

Lærer

Jesus var den beste læreren som noensinne har levd, og han underviser oss fortsatt i dag. Som 12-åring ble Jesus funnet mens han underviste lærere i tempelet (se Lukas 2:46). De ble forundret over hans kunnskap. Jesus fortsatte å holde store prekener gjennom hele sitt liv.

Eksempel

Jesus levde et fullkomment liv – fritt for synd – og ga oss et fullkomment eksempel for oss å leve etter. Alle religiøse ting skulle utføres i hans hellige navn.

Frelser

Det hebraiske ordet for Jesus er Jeshua, som betyr “frelser”. Jesus oppfylte sin rolle som frelser ved sitt villige offer og sin oppstandelse.

Følg Jesus Kristus

Hvem er Jesus Kristus? Jesus er verdens Frelser. Når vi følger ham, finner vi større fred og lykke i livet.

Jesus Kristus forkynte mange ting mens han var på jorden, og den største av dem var kjærlighet.

Profeter og apostler i nyere tid taler om forandring og omvendelse